Zysk operacyjny wyniósł 10,11 mln zł wobec 19,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 50,55 mln zł w III kw. r.obr. 2022/23 wobec 51,79 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Kredyt Inkaso zaraportowała właśnie najlepsze trzy kwartały pod względem wysokości wpłat w jej całej 21-letniej historii. To efekt pracy całego międzynarodowego zespołu i wynik trwającej od trzech lat transformacji organizacji. To również dowód na to, że jesteśmy dobrze przygotowani do stałego zwiększenia skali działania, a wyraźny wzrost nakładów inwestycyjnych w opisywanym okresie jest kolejnym krokiem na tej drodze. Zamierzamy rozwijać naszą działalność inwestycyjną i szukać dalszych możliwości rozwoju nie tylko w Polsce, ale również w Rumunii i Bułgarii" - powiedziała prezeska Barbara Rudziks,cytowana w komunikacie.

W I-III kw. r.obr. 2022/23 spółka miała 15,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 40,74 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 153,72 mln zł w porównaniu z 161,15 mln zł rok wcześniej.

Przychody grupy w trzech pierwszych kwartałach wyniosły 153,7 mln zł, EBITDA gotówkowa 130 mln zł, a zysk netto 15,9 mln zł. Kredyt Inkaso dokonało także zakupów nowych portfeli wierzytelności na łączną kwotę 76,2 mln, co stanowi wzrost względem analogicznego okresu roku poprzedniego aż o 355%. Szacunkowa wartość przyszłych odzysków z posiadanych portfeli wierzytelności (Estimated Remaining Collections) wyniosła na koniec trzeciego kwartału 1 132 mln zł, podano również.

"Naszą ambicją jest dalszy rozwój organizacji, zwiększenie skali działania poprzez nowe inwestycje. Na drodze do realizacji tego celu zamierzamy przeprowadzić emisje obligacji publicznych, w ramach prospektu zatwierdzonego ostatnio przez KNF. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli przedstawić inwestorom szczegółową ofertę w tym zakresie" - dodał członek zarządu Mateusz Boguta,

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. r.obr. 2022/23 wyniósł 1,95 mln zł wobec 7,16 mln zł straty rok wcześniej.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Grupa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach europejskich: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji.

(ISBnews)