Alumetal odnotował 245,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 151,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 258,6 mln zł wobec 178,72 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 293,47 mln zł wobec 214,4 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"EBITDA wyniosła 293,5 mln zł, co oznacza wzrost o 37% w stosunku do 2021 roku. Głównymi pozytywnymi czynnikami, które wpłynęły na ten parametr w 2022 roku były:

Reklama

* wzrost sprzedaży ilościowej wyrobów Grupy Alumetal pomimo braku wzrostu sprzedaży przemysłu motoryzacyjnego w Europie w stosunku do 2021 roku,

* znaczący wzrost cen i jednocześnie poprawa relacji w bezwzględnych wartościach pomiędzy cenami sprzedaży stopów aluminium a cenami zakupu aluminiowych surowców złomowych, co przełożyło się na korzystny poziom jednostkowej EBITDA,

* lepsze rozwodnienie jednostkowych kosztów stałych wskutek większego wykorzystania zdolności produkcyjnych,

* korzystne ceny zakupu dla dużej części zaopatrzenia w gaz i energię elektryczną dla grupy" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 3 266,4 mln zł w 2022 r. wobec 2 186,95 mln zł rok wcześniej.

"Wolumen sprzedaży skonsolidowanej w 2022 roku wyniósł 247,8 tys. ton i zwiększył się o 7% w stosunku do 2021 roku. Jest to najwyższy poziom sprzedaży ilościowej Grupy Alumetal w historii. Przychody ze sprzedaży w 2022 roku zwiększyły się o 49% rok do roku i wyniosły 3 266,4 mln zł, co jest rekordowym wynikiem Grupy Alumetal. Wzrost ten jest pochodną wzrostu ilości sprzedaży o 7% i średnich cen sprzedaży o 40% w stosunku do 2021 roku" - czytamy dalej.

W strukturze sprzedaży do poszczególnych branż zwyczajowo dominował przemysł motoryzacyjny stanowiąc 82,9% całości sprzedaży. Udział ten wzrósł o ponad 3 punkty procentowe w stosunku do roku poprzedniego, podano także.

W 2022 roku udział przychodów ze sprzedaży do klientów poza granicami Polski wyniósł 74,2%, czyli o 3 punkty procentowe mniej niż w roku poprzednim.

"2022 rok przyniósł znacznie więcej wyzwań niż można było zakładać. Działania wojenne Rosji w Ukrainie i wprowadzony pakiet sankcji zainicjowały największy od lat 70-tych ubiegłego stulecia kryzys energetyczny w Europie. Zatrzymanie dostaw gazu z Rosji spowodowało drastyczny wzrost cen energii elektrycznej i gazu w Europie. Wzrost cen energii przełożył się także na istotny wzrost ceny metali. W 2022 roku nastąpił spadek sprzedaży nowych pojazdów samochodowych o około 6% rok do roku. W tym trudnym otoczeniu rynkowym Grupa Alumetal radziła sobie bardzo dobrze, dzięki zwiększeniu ilość sprzedaży uzyskaliśmy udział w europejskim rynku wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych na poziomie około 8%" - napisała prezes Agnieszka Drzyżdżyk w liście dołączonym do raportu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 156,25 mln zł wobec 26,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest drugim największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 3,27 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)