Elemental Alu podjął uchwałę w sprawie podwyższenia ceny w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Alumetal do 85 zł z 83,7 zł za jedną akcję, podała spółka.

Wczoraj Elemental Alu ogłosił zaproszenie do składania ofert na sprzedaż nie więcej niż 7 167 142 akcji Alumetalu, stanowiących 45,84% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów, a oferowana cena zakupu wynosiła 83,7 zł za akcję. Oferty sprzedaży będą przyjmowane od 15 czerwca do 26 czerwca 2023 r.

Wskutek realizacji transakcji nabycia akcji zawartych przez podmioty powiązane Elemental Alu przed publikacją zaproszenia, stan posiadania akcji przez te podmioty po rozliczeniu tych transakcji wynosić będzie 650 000 akcji, które stanowią 4,158% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu.

Reklama

Na skutek rozliczenia powyższych transakcji podmiotów powiązanych Elemental Alu oraz wskutek nabywania akcji w ramach niniejszego zaproszenia, intencją Elemental Alu oraz jej podmiotów powiązanych jest łączne osiągnięcie nie więcej niż 7 817 142 akcji stanowiących łącznie nie więcej niż 49,99% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz uprawniających łącznie do nie więcej niż 49,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Nabycie do 49,99% wszystkich akcji Alumetal ma na celu przejęcie kontroli nad spółką, której działalność idealnie wpisuje się w strategię grupy Elemental Holding w obszarze aluminium, podano.

Założony w 2010 r. Elemental Holding jest przedsiębiorstwem zajmującym się recyklingiem. Ma 55 spółek zależnych w 35 krajach, posiadających ponad 50 zakładów zbierania i przetwarzania, z których 30 znajduje się w całej Europie, a reszta poza Europą (w USA, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Malezji). Elemental zatrudnia ponad 1 100 osób na całym świecie. Był notowany na GPW w latach 2013-2021.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest drugim największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 3,27 mld zł w 2022 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)