Zysk operacyjny wyniósł 41,47 mln zł wobec 223,98 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 54,04 mln zł wobec 234,93 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zyskowność Grupy mierzona parametrem EBITDA zmniejszyła się do 54 mln zł. Głównym powodem było osłabienie spreadów; dla kęsów o 1 160 zł do tony, a dla wyrobów finalnych o 556 zł. Spready zawęziły się z powodu dynamiczniejszej zniżki cen na nasze półwyroby i wyroby finalne w porównaniu do tempa spadku cen za złomy stali. W zakresie zapasów wpływ FIFO był co prawda wsparciem dla zyskowności w kwocie 4,8 mln zł, ale został z naddatkiem zniwelowany przez utworzenie odpisów w kwocie 10,7 mln zł, bowiem ceny rynkowe dla części naszych kęsów i wyrobów finalnych spadły poniżej kosztów ich wytworzenia. Znaczące wsparcie dla naszej zyskowności, mianowicie w kwocie 15,8 mln zł, przyniosły dochody na sprzedaży energii. Z kolei niekorzystnie dla naszych zysków kształtowały się koszty wytwarzania bowiem ceny wielu komponentów do produkcji wzrosły" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników.

Skorygowana EBITDA za II kw. br. wyniosła 88,7 mln zł, a skorygowany zysk netto: 51,4 mln zł wobec odpowiednio: 232 mln zł i 167,5 mln zł rok wcześniej, podano także.

Zakończony kwartał był znacznie groszy dla działalności Grupy r/r z powodu słabego popytu ze strony budownictwa oraz za przyczyną trwających prac modernizacyjnych w największej walcowni w Krakowie, podkreślono.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 764,6 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 1 032,06 mln zł rok wcześniej.

"Przychody Grupy spadły o 267,5 mln zł i 25,9% w wyniku niższej sprzedaży ilościowej: (i) złomów stali o 13 tysięcy ton i 31,3% oraz (ii) wyrobów finalnych o 32,8 tysięcy ton i 30,3%. To częściowo zamortyzowała: (i) większa sprzedaż kęsów o 19,1 tysięcy ton i 43,1% oraz (ii) przychody ze sprzedaży energii w kwocie 52,6 mln zł. Wpływ cen był negatywny dla przychodów przez spadki wszystkich głównych grup asortymentowych to jest: (i) złomów stali - o 679 zł do tony i 29,8%, (ii) kęsów - o 1 773 zł do tony i 34,8% oraz (iii) wyrobów finalnych - o 872 zł do tony i 15,3%" - czytamy dalej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 192,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 328,05 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 652,05 mln zł w porównaniu z 1 994,09 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 154,85 mln zł wobec 427,33 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 83,98 mln zł wobec 328,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Cognor Holdingpowstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 666,69 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)