"Perspektywy na III kw. 2023: […] Wynik EBITDA zbliżony do II kwartału 2023 r., a skorygowana EBITDA nieco słabsza" - czytamy w prezentacji wynikowej.

W II kw. 2023 r. zysk EBITDA sięgnął 54,04 mln zł wobec 234,93 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA za II kw. br. wyniosła 88,7 mln zł wobec 232 mln zł zysku rok wcześniej.

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 666,69 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)

Reklama