KI Chemistry - spółka z Grupy Kulczyk Investments, która kontroluje ok. 77,7% akcji Ciechu - ponownie ogłosiła zaproszenie do sprzedaży akcji Ciechu przez mniejszościowych akcjonariuszy, w cenie 54,25 zł za sztukę, podała spółka.

KI Chemistry zamierza nabyć do 11 752 018 akcji Ciechu stanowiących około 22,3% kapitału zakładowego spółki i tym samym zwiększyć swój udział do 100%. Przyjmowanie ofert sprzedaży rusza 18 września i potrwa do 25 września. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji i nabycia akcji to 28 września br., poinformowano.

"Ponawiamy naszą propozycję, aby dać pozostałym akcjonariuszom mniejszościowym Ciechu możliwość sprzedaży akcji po takiej samej cenie, po jakiej KI Chemistry nabywała akcje spółki w ramach wezwania ogłoszonego w marcu oraz w ramach zaproszenia ogłoszonego w czerwcu tego roku. Oferowana cena w wysokości 54,25 zł za akcję jest o ponad 20% wyższa od kursu Ciechu na GPW w ostatnich tygodniach poprzedzających ogłoszenia zaproszenia. Pragniemy zwrócić uwagę, że podtrzymujemy naszą ostatnią ofertę cenową pomimo istotnej dekoniunktury w kluczowych segmentach działalności Grupy Ciech, co czyni obecne zaproszenie do sprzedaży akcji jeszcze bardziej atrakcyjnym" - podkreślił prezes Kulczyk Investments Dawid Jakubowicz, cytowany w komunikacie.

Reklama

KI Chemistry nie przewiduje wydłużania terminu przyjmowania ofert sprzedaży akcji.

Podmiotem pośredniczącym w transakcji jest Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie.

KI Chemistry zapowiedziało, że zamierza nadal wspierać zrównoważony, międzynarodowy rozwój Grupy Ciech, w tym poprzez akwizycje. Celem jest wzmocnienie konkurencyjności grupy w odpowiedzi na wyraźne pogorszenie koniunktury gospodarczej, które przekłada się na niższy popyt na produkty grupy, a w konsekwencji także na jej tegoroczne wyniki finansowe. W ocenie KI Chemistry, zwiększanie konkurencyjności oraz dalszy rozwój Grupy Ciech będzie wymagać znacznych nakładów inwestycyjnych m.in. na realizację kompleksowej transformacji technologicznej oraz energetycznej, w tym nakładów na ograniczenie emisji CO2. Zarówno potencjalne akwizycje międzynarodowe, jak i intensywny kapitałowo program transformacji technologicznej i energetycznej w Grupie Ciech może skutkować koniecznością istotnego zwiększenia zadłużenia i w konsekwencji znacząco ograniczyć możliwości wypłaty dywidendy przez spółkę w kolejnych latach.

W przypadku osiągnięcia w wyniku rozliczenia transakcji progu przynajmniej 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Ciechu, KI Chemistry zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji należących do pozostałych akcjonariuszy, a następnie wycofać akcje spółki z obrotu giełdowego, wynika także z materiału.

"W opinii KI Chemistry, utrzymywanie statusu spółki publicznej ogranicza możliwość szybkiego i elastycznego reagowania na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania ekonomiczne, regulacyjne oraz geopolityczne, zawirowania na globalnych rynkach finansowych i surowcowych, a także w bezpośrednim otoczeniu spółki" - podsumowano.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 5,42 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)