Nabywającymi będą: Zbigniew Jakubas, Multico i Jakubas Investment.

Zapisy w wezwaniu będą przyjmowane od 25 października do 23 listopada; planowany termin zawarcia transakcji na GPW to 28 listopada 2023 r.

"Wzywający nie przewidują wydłużenia terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu" - czytamy w informacji.

Po przeprowadzeniu wezwania, wzywający 4, wzywający 1 jako podmiot dominujący oraz jego podmioty zależne, tj. wzywający 2 i wzywający 3, zamierzają osiągnąć łącznie w wyniku wezwania 96,14% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu przysługujących z 43 261 710 akcji Newagu, podano także.

Reklama

"Intencją nabywających jest osiągnięcie do 100% akcji spółki wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi i podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5. Faktyczna liczba akcji, które zostaną nabyte będzie zależała od odpowiedzi akcjonariuszy spółki na wezwanie. Pod względem operacyjnym, wzywający nie rozważa wprowadzenia zmian" - napisano w materiale.

"Ponadto nabywający zamierzają podjąć działania mające na celu wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym, jeżeli w wyniku wezwania lub po jego zakończeniu zostanie osiągnięty próg co najmniej 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu przez nabywających, wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi i podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5. Wycofanie akcji z obrotu będzie wymagało uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego" - czytamy dalej.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.; wchodzi w skład indeks sWIG80. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 964 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)