Kernel odnotował 133 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku obrotowego 2023/2024 (październik-grudzień 2023) wobec 207 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk EBITDA wyniósł 205 mln USD wobec 277 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 044 mln USD w II kw. r.obr. 2023/2024 wobec 1 235 mln USD rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody grupy kapitałowej Kernel Holding w II kwartale r.obr. 2024 spadły o 16% rok do roku, do 1 044 mln USD, co wynikało z niższych cen zbóż i oleju słonecznikowego. Jednocześnie przychody w okresie październik-grudzień 2023 r. niemal podwoiły się w porównaniu z poprzednim kwartałem, co wynikało ze zwiększonego eksportu przez porty Morza Czarnego, które były niedostępne dla operacji w pierwszych trzech miesiącach roku obrotowego 2024" - czytamy w raporcie.

W I poł. r.obr. 2023/2024 (lipiec-grudzień 2023) spółka miała 102 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 368 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 590 mln USD w porównaniu z 1 890 mln USD rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 223 mln USD wobec 446 mln USD zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Reklama

Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)