statystyki

Inne

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego

wróć do działu: Inne »

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego (ang. Long Term Debt To Total Assets Ratio) – Jest to jeden ze wskaźników zadłużenia przedsiębiorstwa opisujących jego wypłacalność. Wyrażony jest w procentach.

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego = zobowiązania długoterminowe / kapitały własne

Wskaźnik ten obrazuje jaka procentowa wielkość kapitałów własnych przedsiębiorstwa jest finansowana przez zobowiązania długoterminowe (kredyty, pożyczki i obligacje o terminie zapadalności dłuższym niż 1 rok).

Wartość Wskaźnik zadłużenia długoterminowego powinna zawierać się w zakresie od 50 do 100%. Wskaźnik przekraczający 100% sygnalizuje zwiększone ryzyko niewypłacalności firmy, oznacza, że wartość zobowiązań długoterminowych jest większa od wartości kapitałów własnych przedsiębiorstwa.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty