Resort poinformował, że głównymi tematami poruszanymi podczas przeprowadzonej 15 czerwca 2020 r. debaty online, były - obok omówienia projektu perspektywy przechodzenia ku czystej energii - dekarbonizacja sektora wytwarzania energii, zielony proces odbudowy gospodarek po COVID-19 oraz plany budowy elektrowni jądrowych w Polsce.

Resort ocenił, że ambitna europejska strategia ekologiczna i niedawno ustalony cel UE w zakresie neutralności klimatycznej do 2050 r. stanowią ogromne wyzwanie dla Polski, która ma "unikalny koszyk energetyczny w całej UE, wciąż oparty głównie na węglu".

Reklama

Minister klimatu wskazywał jednak podczas debaty, że "Polska jest zdeterminowana, aby zmienić swój koszyk energetyczny, zmodernizować przemysł i utrzymać konkurencyjność swojej gospodarki". "Musimy pozostawić otwarte drzwi dla wszystkich technologii, które mogą przyczynić się do przeciwdziałania zmianom klimatu" - mówił cytowany w komunikacie Kurtyka.

Jak przypomniano, kluczowymi dokumentami strategicznymi wskazującymi kierunki transformacji polskiego sektora energetycznego są: „Krajowy plan energetyczny i klimatyczny na lata 2021-2030” oraz projekt „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku” (PEP 2040). Wnioski z konsultacji publicznych, dynamiczne zmiany w sektorze energetycznym, a także nowe wyzwania - na poziomie gospodarczym, sektorowym, krajowym, regionalnym i europejskim spowodowały konieczność wprowadzenia modyfikacji w PEP 2040, który wskazuje długoterminowe kierunki rozwoju sektora energetycznego.

Komunikat resortu zwraca uwagę, że dywersyfikacja struktury koszyka energetycznego, zapewniająca bezpieczeństwo energetyczne, zmniejszająca negatywny wpływ na środowisko, przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjności gospodarki wiąże się z ogromnymi nakładami inwestycyjnymi. "Polska transformacja powinna więc być przeprowadzana w sposób efektywny ekonomicznie, zrównoważony i - przede wszystkim - sprawiedliwy, z uwzględnieniem lokalnych warunków gospodarczych i społecznych oraz trudnego punktu wyjścia. Ważna rola w tej transformacji przypada energetyce jądrowej, jako niskoemisyjnemu źródłu energii pracującemu w podstawie obciążenia systemu" - napisano w komunikacie.

Resort poinformował, że planowana transformacja energetyczna, realizowana jest również w celu modernizacji gospodarki, zwiększenia jej wydajności i innowacyjności. "Stworzy możliwości stymulowania krajowego przemysłu i wykorzystania krajowych przewag konkurencyjnych, co jest szczególnie ważne w erze stymulowania gospodarki, napiętej po pandemii COVID" - oceniono w informacji Ministerstwa Klimatu. (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś