Daszyńska-Muzyczka poinformowała, że działający od 2019 roku Fundusz Trójmorza zgromadził już około miliarda euro; docelowo fundusz ma dysponować kwotą 3 do 5 mld euro. Wskazała, że fundusz prowadzi inwestycje w sektorach: transportowym, energetycznym i cyfrowym. „Nasz doradca inwestycyjny wyszukuje projekty. Obecnie analizie poddane jest 180 projektów, które mogą być realizowane przez fundusz” – podała.

Daszyńska-Muzyczka przekazała, że do tej pory Fundusz Trójmorza zrealizował trzy projekty. „To inwestycja w leasing lokomotyw, który dotyczy Polski i krajów naszego najbliższego sąsiedztwa. Mamy również data center w Tallinie, a trzecia inwestycja dotyczy farm fotowoltaicznych na południu Trójmorza. Każda z tych inwestycji przekłada się na wzmacnianie gospodarki krajów Trójmorza" - powiedziała prezes BGK.

„Inicjatywa Trójmorza i Fundusz Trójmorza pokazują, że współpraca regionalna jest możliwa, że łącząc nasze siły, możemy budować ciekawe inwestycje, pobudzać biznes do rozwoju, wymianę handlową, rozwijać turystykę” – podkreśliła.

Pytana, jak Fundusz Trójmorza może wspierać odbudowę gospodarek po kryzysie związanym z Covid-19, Daszyńska-Muzyczka zauważyła, że ratowanie gospodarek, to odpowiedzialność rządu i instytucji rozwojowych. „My w tej przestrzeni przygotowaliśmy dla polskich przedsiębiorców pakiety pomocowe, żeby pomóc przedsiębiorcom przejść przez kryzys” – wskazała. „Fundusz natomiast nie ma tutaj swojej roli do odegrania. To jest fundusz inwestycyjny, także nie bardzo widzę, żeby fundusz miał rolę ratowania gospodarek, ale myślę, że realizowane przez fundusz inwestycje dają szansę na pobudzenie wzrostu ekonomicznego” – dodała.

Reklama

Prezes BGK powiedziała, że po szczycie Inicjatywy Trójmorza w Sofii spodziewa się, że zainteresowanie regionem znacznie wzrośnie. „Inicjatywa połączyła 12 państw, które patrzą dzisiaj na siebie jako na ważnych partnerów w rozwoju swoich gospodarek i zwiększaniu wymiany gospodarczej w tym regionie. Jest ogromne zainteresowanie Inicjatywą Trójmorza, widać, że nabiera ona tempa. Mamy ogromny potencjał, mamy jednocześnie ogromne luki infrastrukturalne, jesteśmy fantastycznym regionem do inwestycji” – oświadczyła.

BGK jest pomysłodawcą, inicjatorem, współzałożycielem i głównym inwestorem Funduszu Trójmorza, który zakłada pozyskiwanie środków na inwestycje od instytucji rozwoju, reprezentujących poszczególne kraje Trójmorza, od międzynarodowych instytucji finansowych oraz od inwestorów prywatnych jak fundusze emerytalne, które szukają długoterminowych inwestycji.

Fundusz jest międzynarodowym wehikułem inwestycyjnym, działającym na zasadach rynkowych, tj. mającym dawać zysk dla jego inwestorów. Środki funduszu są uzupełnieniem dla środków unijnych, a także budżetowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracuje m.in. z PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, a także wspiera ekspansję zagraniczną polskich firm. Bank zarządza ponadto programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym.

Od czwartku w stolicy Bułgarii trwa szczyt Inicjatywy Trójmorza.

Z Sofii Aleksandra Rebelińska (PAP)