Konferencja "Promocja bezpieczeństwa i stabilności na obszarze Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - OBWE - poprzez zrównoważone ożywienie gospodarcze po pandemii COVID-19" rozpoczęła się w poniedziałek w Łodzi. W inauguracji wzięła udział też m.in. sekretarz generalną OBWE Helga Schmid oraz minister ochrony środowiska i zasobów naturalnych Ukrainy Rusłan Striłec.

Rau podkreślił, że podczas rozmów w Łodzi poruszany będzie temat bezpieczeństwa energetycznego, ochrony klimatu i środowiska, wsparcia innowacji technologicznych, a także współpracy przy tworzeniu "zielonej gospodarki".

Szef polskiej dyplomacji przewodniczący obecnie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie podkreślił, że "obecnie doświadczamy wyjątkowego okresu działania OBWE". "Doszło do szeregu wydarzeń, które zagroziły istotnym wartościom OBWE i cała de facto architektura bezpieczeństwa Europy obecnie jest podważana przez rosyjską agresję wojskową przeciwko suwerennemu państwu - Ukrainie" - powiedział.

Jak mówił, destabilizujący efekt tej wojny ma wpływ na światową gospodarkę i zwiększa ryzyka dla środowiska i klimatu. "Zniszczenie i chaos dominują wszędzie tam, gdzie zaangażowane są wojska rosyjskie. Konsekwencje wojny dla gospodarek narodowych i (gospodarki) globalnej są tragiczne" - powiedział Rau.

Reklama

Dodał, że "rynki finansowe są wstrząśnięte, szczególnie te z obszaru krajów OBWE, które będą potrzebowały czasu, aby jeszcze w ogóle podnieść się po pandemii".

Zaznaczył, że zgodnie z międzynarodowymi szacunkami Ukraina w wyniku wojny straciła około 1/3 siły roboczej. A perspektywy gospodarcze i środowiskowe dla tego kraju są niepokojące. "Zanieczyszczenie wód, powietrza i ziemi z uwagi na działania wojenne stwarzają bezpośrednie ryzyko dla życia i zdrowia obywateli" - podkreślił Rau.

Stwierdził, że poważne ryzyka stwarzają: pogarszający się poziom bezpieczeństwa nuklearnego, niepewność dostaw żywności i niestabilny rynek wymian produktów i energii.

W łódzkiej konferencji OBWE mają uczestniczyć reprezentanci ponad 30 państw członkowskich, przedstawiciele innych krajów członkowskich będą brać udział w spotkaniu w formule online.

Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) powstała 1 stycznia 1995 r. Oprócz państw Europy należą do niej m.in. Stany Zjednoczone, Kanada, Kazachstan, Uzbekistan i Mongolia, w sumie to 57 krajów. Celem OBWE jest umacnianie bezpieczeństwa i współpracy w trzech wymiarach bezpieczeństwa: polityczno-wojskowym, gospodarczo-ekologicznym i ludzkim. W tym roku pracom OBWE przewodniczy Polska.

autor: Karol Kostrzewa, Hubert Bekrycht (PAP)