"Decyzją ministra finansów Andrzeja Domańskiego, Gubernatora w Banku Światowym, Mariusz Krukowski będzie reprezentował Polskę w Radzie Dyrektorów Banku Światowego" - poinformował resort, zaznaczając, że Krukowski to wieloletni dyplomata, ekonomista, były pracownik Ministerstwa Finansów, a ostatnio główny doradca w Europejskim Banku Inwestycyjnym. W Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie zostanie zastępcą dyrektora wykonawczego w ramach szwajcarsko-polskiej konstytuanty.

W grudniu 2023 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę, powierzającą Ministrowi Finansów zadanie reprezentowania państwa polskiego w instytucjach międzynarodowych finansowych, w tym w Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju, w tzw. Banku Światowym. Oznaczało to odwołanie ze stanowiska dyrektora wykonawczego w ramach szwajcarsko-polskiej konstytuanty w Banku Światowym byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego.

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, Mariusz Krukowski "dzięki doskonałemu przygotowaniu merytorycznemu: eksperckiej wiedzy ekonomicznej, wieloletniej karierze urzędniczej i dyplomatycznej znacząco wzmocni polskie przedstawicielstwo w Banku Światowym". MF zaznaczyło, że to część szerszej zmiany prowadzącej do wzmocnienia polskiej reprezentacji w międzynarodowych instytucjach finansowych.

W Ministerstwie Finansów trwa obecnie przegląd wszystkich dostępnych instrumentów finansowania z międzynarodowych instytucji finansowych, z których w przyszłości silniej będzie mogła skorzystać polska gospodarka. Przegląd ma także na celu merytoryczne i kadrowe wzmocnienie się Polski w instytucjach takich jak: Bank Światowy, EBI, EBOiR, MFW - zaznaczyło ministerstwo.

Reklama

Jak przypomniało MF, Mariusz Krukowski w ostatnim czasie był głównym doradcą w Europejskim Banku Inwestycyjnym, gdzie koordynował przygotowanie strategii operacyjnych Grupy EBI, a także koordynował pomoc EBI dla Ukrainy. Wcześniej, od 2016 roku dla EBI m.in. formułował priorytety i stanowiska na ECOFIN, reprezentował bank w Grupie Roboczej Radców Finansowych w Radzie oraz przygotowywał stanowiska EBI w sprawie wieloletnich ram finansowych. Przez wiele lat był przedstawicielem Ministra Finansów w Brukseli, gdzie kierował Sekcją Budżetu i Finansów w Stałym Przedstawicielstwie Polski przy UE oraz koordynował prace Sekcji w zakresie usług finansowych, podatków, cła, budżetu UE, przeciwdziałania nadużyciom finansowym, statystyki, księgowości, audytu i kontroli finansowej.

Jak zaznaczył resort, Krukowski reprezentował interesy Polski podczas negocjacji dotyczących rewizji Paktu Stabilności i Wzrostu oraz utworzenia Unii Bankowej. Wspierał Ministra Finansów, Ministra ds. Europejskich, a także Prezesa Rady Ministrów w realizacji strategicznych celów na arenie międzynarodowej.

Mariusz Krukowski doskonale zna i rozumie stosunki międzyinstytucjonalne w kwestiach gospodarczych, finansowych i budżetowych, płynnie porusza się w problematyce ECOFIN, międzynarodowych instytucji finansowych, w szczególności banków rozwojowych. Posługuje się trzema językami obcymi - zaznaczyło Ministerstwo Finansów.(PAP)