Odporność na wstrząsy

W publikowanym cyklicznie Atlasie Ryzyka Krajów eksperci Allianz Trade oceniają czynniki ekonomiczne, polityczne i ESG, które wpływają na ryzyko braku płatności dla firm w 83 gospodarkach na całym świecie. Z najnowszego raportu wynika, że w 2023 r. światowa gospodarka wykazała się odpornością pomimo kilku globalnych wstrząsów.

Napisano, że w 2023 roku 21 światowych gospodarek podwyższyło swój rating ryzyka, podczas gdy tylko cztery zostały obniżone. Dla Polski - jak zaznaczono - pozycja w ratingu nie ulegała zmianie w porównaniu z 2022 rokiem, co oznacza, że ocena ryzyka gospodarczego w Polsce pozostaje na średnim poziomie. "Tendencja jest zupełnie inna niż w 2022 r., kiedy Allianz Trade podniósł tylko 8 ratingów ryzyka kraju, a obniżył 17" - wskazano.

Reklama

Dodano, że w ubr. globalna gospodarka wykazała pewną odporność na jeden z najbardziej agresywnych cykli zacieśniania polityki pieniężnej na świecie oraz w obliczu poważnych globalnych wstrząsów. Jak powiedziała dyrektor ds. badań ekonomicznych w Allianz Trade Ana Boata, 21 gospodarek, którym podwyższono ratingi, odpowiada około 19 proc. globalnego PKB. "Najwięcej podwyżek odnotowano w Afryce (10), a następnie w Europie (6), podczas gdy tylko Chiny i Urugwaj odnotowały poprawę trajektorii ryzyka swoich krajów dla odpowiednio Azji i obu Ameryk” - wskazała.

Ryzyko braku płatności dla firm

Napisano, że patrząc na średnią wszystkich ocen ryzyka, globalne ryzyko braku płatności dla firm w 2023 r. wynosi nieco powyżej 2 (średnie ryzyko), jest stabilne w porównaniu do 2022 r. i prawie powróciło do poziomów z 2019 r. "W ujęciu regionalnym średnia ocena ryzyka w Afryce wynosi powyżej 3 (wrażliwe), podczas gdy Bliski Wschód, Ameryka Łacińska i Europa Wschodnia (w tym Rosja) są bliskie, ale poniżej 3 (wrażliwe). Azja i Pacyfik są nieco powyżej 2 (średnie), a Europa Zachodnia i Ameryka Północna są bliskie 1 (niskie)" - podano.

Jak zauważył przedstawiciel zarządu Allianz Trade w Polsce Sławomir Bąk, średni poziom ryzyka, poza Polską, mają kraje, w których najczęściej swoich lokalnych, sprawdzonych partnerów mają nasi przedsiębiorcy. Chodzi m.in. o Czechy, a także Chorwację i Słowenię.

Napisano, że według bieżących składowych wpływających na ocenę naszej gospodarki analitycy Allianz Trade wskazują na solidny popyt wewnętrzny, pewne środowisko biznesowe (znacznie powyżej średniej). Wskazano, że co prawda finanse publiczne wymagają monitorowania, ale finanse zewnętrzne uległy poprawie. "Najgorsze w Polsce już za nami, ale ożywienie będzie łagodne także z powodu fundamentalnych kwestii, takich jak tendencja do procyklicznych bodźców fiskalnych i wysokie obciążenie długiem zagranicznym" - zaznaczono.

Wskazano też, że jednym z rodzących obawy czynników jest też mało zróżnicowana geograficznie struktura handlu zagranicznego Polski, czyli bardzo duża koncentracja na rynkach Europy Zachodniej. "W badaniu Allianz Trade kraje te mają niską ocenę ryzyka, z czego polscy przedsiębiorcy korzystali w ostatnich latach. Warto jednak obecnie zdawać sobie sprawę, iż dynamika wzrostu strefy euro będzie w najbliższych miesiącach, a nawet kwartałach niska – dynamiczne wzrosty będą w innych regionach, w tym w Afryce i w Azji a także w Ameryce Północnej" - podsumowuje Sławomir Bąk. (PAP)

autorka: Ewa Wesołowska