Wartość dodana brutto w UE

W 2020 r. wartość dodana brutto (WDB) spadła w Unii Europejskiej o 5,9 proc. w porównaniu z 2019 r. Zmiany w poszczególnych regionach UE wahały się od -22,2 proc. w regionie Morza Egejskiego w Grecji, do +10,7 proc. w Irlandii Południowej. Wartość WDB spadła we wszystkich regionach z wyjątkiem czterech: trzech regionów irlandzkich oraz Majotty, zamorskiego regionu Francji.

Reklama

Regionami o największym spadku wartości WDB, po regionie Morza Egejskiego w Grecji, były Baleary w Hiszpanii (-21,7 proc.), Wyspy Jońskie w Grecji (-20,5 proc.) i Wyspy Kanaryjskie w Hiszpanii (-18,1 proc.).

Dla kontrastu, pozostałe regiony ze wzrostem wartości dodanej brutto poza Irlandią Południową to Irlandia Wschodnia i Środkowa (+2,2 proc.), Majotta we Francji (+0,7 proc.) oraz Irlandia Północna i Zachodnia (+0,6 proc.).

W tym zestawieniu Eurostatu dostępne są dane wyłącznie dla całej Polski, bez podziału na regiony. W 2020 r. w Polsce wartość dodana brutto była o 2,6 proc. niższa niż w 2019 r., co na tle innych państw i regionów jest całkiem niezłym wynikiem.

PKB na mieszkańca w regionach UE

W 2020 r. regionalny PKB na mieszkańca, wyrażony w krajowych standardach siły nabywczej (PPS), wahał się od 30 proc. średniej UE na Majotcie we Francji, do 274 proc. w południowej Irlandii.

Czołowymi regionami w rankingu PKB na mieszkańca w 2020 r. w PPS - po Irlandii Południowej - były Wielkie Księstwo Luksemburga (263 proc. średniej UE), Irlandia Wschodnia i Środkowa (215 proc.) oraz Bruksela (205 proc.)

Wysoki PKB na mieszkańca w tych regionach można częściowo wytłumaczyć dużym napływem pracowników dojeżdżających do pracy (Luksemburg i Bruksela) lub dużą liczbą aktywów posiadanych przez niektóre korporacje międzynarodowe z siedzibą w tych regionach (Irlandia Południowa, Wschodnia i Środkowa).

Po drugiej stronie rankingu, po Majotcie, wśród najniżej uplasowanych regionów w zestawieniu były bułgarskie regiony: północno-zachodni (36 proc. średniej UE), północno-środkowy (37 proc.), południowo-wschodni (39 proc.) i południowo-środkowy (40 proc.).

W Polsce jedynym regionem z PKB na mieszkańca wyrażonym w PPS na poziomie wyższym niż średnia UE był makroregion województwo mazowieckie, w skład którego wchodzi region mazowiecki i Warszawski Stołeczny. Całe województwo ma wskaźnik PKB na mieszkańca na poziomie 123 proc. średniej UE. Jednak bez Warszawy i okolic, gdzie PKB per capita to 167 proc. średniej UE, wskaźnik dla regionu mazowieckiego jest dużo niższy i wynosi tylko 64 proc.

Wszystkie pozostałe notowały wyniki znacznie poniżej średniej UE. Najbliżej 100 proc. były województwa dolnośląskie i wielkopolskie z wynikami - odpowiednio - 84 proc. i 83 proc. Najmniejszy PKB per capita, na poziomie 52 proc. średniej UE, wypracowało Podkarpacie.