Instytut zbadał liczebność pracowników, pracujących w zawodach technicznych i naukowych, tzw. MINT (specjaliści z zakresu matematyki, informatyki, nauk przyrodniczych i technologii). Odsetek obcokrajowców, zatrudnianych w tych zawodach, systematycznie rósł na przestrzeni ostatnich 10 lat z 6,5 do 12,7 proc.

Z ustaleń ekspertów wynika, że zagraniczni pracownicy, zatrudnieni w zawodach MINT, wnoszą w Niemczech rocznie wartość dodaną w wysokości blisko 16 mld euro.

Z badania IW wynika, że wykwalifikowani pracownicy pochodzili nie tylko z pozostałych krajów UE, ale przede wszystkim z krajów trzecich. Ich liczba wzrosła w badanym okresie z 30,3 tys. do 122 tys. „W badaniu odnotowano największy wzrost wśród Hindusów” – podkreśliła dpa. (PAP)