Podwyżka płacy minimalnej

Dwucyfrowa inflacja w Polsce stanowi wyzwanie finansowe dla wielu emerytów. Średnia emerytura brutto wynosząca około 2900 zł często nie wystarcza do utrzymania stabilności finansowej. Zwiększenie płacy minimalnej może zatem stanowić dodatkową motywację do pracy, nawet na część etatu.

Zapowiedziana przez rząd podwyżka płacy minimalnej do 4242 zł brutto od stycznia 2024 i 4300 zł brutto od lipca jest odpowiedzią na wysoki poziom inflacji. Wzrost ten może zmotywować starszych Polaków do dalszej aktywności zawodowej, zwłaszcza tych, którzy dorabiają do swoich emerytur na umowach o minimalnym wynagrodzeniu.

Reklama

Porównanie z UE

Polska, z odsetkiem zatrudnionych emerytów na poziomie 13,5%, wypada słabo na tle krajów Unii Europejskiej, gdzie wskaźniki te są znacznie wyższe (np. w Holandii ponad 26%, w Danii – niemal 29% mężczyzn w wieku 65-69 lat).

Korzyści dla emerytów

Wzrost płacy minimalnej to dobra wiadomość dla emerytów planujących dorabianie do zasiłku. Minister Marlena Maląg wskazała, że wzrost minimalnego wynagrodzenia planowany na 2024 rok wpłynie pozytywnie na około 3,6 mln osób, w tym emerytów. Wzrost ten może być impulsem do zmiany podejścia seniorów do pracy zarobkowej.