Według prof. Szukalskiego, wśród starszych nowożeńców zdecydowanie przeważają małżeństwa powtórne, zawarte po ustaniu poprzedniego związku wskutek rozwodu lub zgonu partnera.

Nowa miłość, drugi ślub

Powtórne związki odpowiadają za co najmniej 75 proc. wszystkich związków formowanych przez starszych nowożeńców.

Reklama

Jednocześnie - jak zauważył Szukalski - zmiana rozkładu wieku potencjalnych nowożeńców powoduje, że małżeństwa powtórne stanowiły w 2022 r. 25,1 proc. wszystkich nowo formowanych związków w skali kraju.

Rozwiedzeni ponownie ślubują

Z analizy Szukalskiego wynika, że w 2022 r. spośród 8641 małżeństw, w których oboje stający na ślubnym kobiercu nowożeńcy mieli ukończone przynajmniej 50 lat, jedynie 286 małżeństw zawarli kawalerowie z pannami, 822 to związki wdów z wdowcami, natomiast aż 3752 ślubów zawarli rozwiedzione z rozwiedzionymi. W przypadku pozostałych kombinacji zdecydowanie dominowały związki osób rozwiedzionych.

Silver foxy rezygnują ze ślubu w kościele

Z kolei fakt, że dominowały osoby po rozwodzie, wpływał też na zdecydowanie niższy udział osób decydujących się na legalizację związku w formie wyznaniowej.

O ile wśród ogółu nowożeńców udział osób decydujących się na zawarcie małżeństwa wyznaniowego wynosił w roku 2022 r. 51 proc., o tyle wśród mężczyzn po ukończeniu 50 roku życia wynosił jedynie 9,7 proc., zaś wśród kobiet 12,4 proc.

Młodzi nie chcą, starsi wybierają związki formalne

Zdaniem Szukalskiego, w najbliższych latach oczekiwać należy dalszego wzrostu znaczenia małżeństw zawieranych przez starszych wiekiem nowożeńców, z uwagi na wspomniany spadek liczby osób w zwyczajowym wieku tworzenia zalegalizowanych związków.

Czynnikami wzmagającymi to zjawisko są - według demografa - duża liczba rozwodów orzekanych w przypadku relatywnie licznych obecnych czterdziesto- i pięćdziesięciolatków oraz obserwowana wśród starszych Polaków i Polek niższa w porównaniu do młodszych generacji skłonność do tworzenia długookresowych związków niesformalizowanych w sytuacji podjęcia decyzji o wspólnym zamieszkiwaniu.

Autor: Iwona Żurek