Absolutnym rekordzistą w wydatkach na reklamy polityczne w produktach amerykańskiej spółki Meta jest kancelaria premiera. Między kwietniem 2019 r. a końcem lutego 2023 r. wydała na nie łącznie 3,7 mln zł. Promowane były rządowe programy, informacje o spotkaniach z innymi politykami, ale też życzenia świąteczne od premiera. Wiemy to, bo spółka Marka Zuckerberga przechowuje reklamy polityczne przez siedem lat od opublikowania i udostępnia do wglądu szczegółowe informacje o nich. W tym: kto za nie zapłacił, ile oraz jaki zasięg reklama miała w różnych grupach demograficznych.

Treść całego tekstu można przeczytać w poniedziałkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej albo w eDGP.