W poniedziałek prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie, w którym poinformował, że po wyborach parlamentarnych z 15 października powierzy misję tworzenia rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Prezydent uzasadnił decyzję tym, że - zgodnie z tradycją parlamentarną - misję tworzenia rządu powierza się liderowi zwycięskiego w wyborach ugrupowania.

Czym kierował się prezydent Duda?

Reklama

W sondażu respondenci zostali zapytani o to, czym - ich zdaniem - kierował się prezydent Andrzej Duda decydując się na powierzenie misji stworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu.

54,1 proc. badanych uważa, że prezydent kierował się "dobrem Prawa i Sprawiedliwości". Według 17,6 proc. respondentów prezydent kierował się "dobrem państwa", a 12,2 proc. badanych uznało, że prezydent kierował się "zarówno dobrem państwa, jak i dobrem PiS". 16,1 proc. ankietowanych nie miało w tej sprawie zdania.

Polacy mają sprecyzowane zdanie

Łącznie opinię, że prezydent brał pod uwagę dobro PiS, wyraziło 66,3 proc. badanych (suma tych, którzy uznali, że kierował się wyłącznie dobrem PiS oraz tych, którzy uważają, że kierował się zarówno dobrem PiS, jak i interesem państwa). Z kolei opinię, że prezydent brał pod uwagę dobro państwa, wyraziło 29,8 proc. badanych.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 7-8 listopada 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

autor: Edyta Roś