Oczywiście, w największym stopniu oczekują tego wyborcy dotychczasowej opozycji, np. 91 proc. głosujących na KO. Ale takiego samego działania oczekiwałby co dziesiąty sympatyk PiS, a co czwarty - nie ma wyrobionego zdania w tej sprawie. Postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu nie chce niemal 31 proc. badanych, a w największym stopniu zwolennicy PiS (66 proc.).

Czy KO chce postawić Adama Glapińskiego przez Trybunałem Stanu?

Z KO słychać, że jest determinacja, by to zrobić, ale na razie Koalicja jest zajęta przygotowaniami do przejęcia władzy. Politycy KO zarzucają Adamowi Glapińskiemu złamanie zasady apolityczności, opowiedzenie się po stronie PiS oraz dopuszczenie do wzrostu inflacji.

Reklama

- Ludzie trafnie wskazują na odpowiedzialność prezesa NBP i szefa RPP za nagły skok inflacji i podporządkowanie RPP potrzebom rządzącej partii. Wszyscy odczuwany skutki wysokiej inflacji i ludzie oczekują, że będzie [to] rozliczone - komentuje wyniki sondażu Jan Grabiec z PO.

Prezes NBP przed Trybunałem Stanu: Stanowskiego zarządu NBP

Tymczasem Narodowy Bank Polski (NBP) upublicznił list członków zarządu banku do marszałka Sejmu Szymona Hołowni, w którym bronią oni prezesa banku centralnego Adama Glapińskiego.

“Przedstawiciele koalicji, która powierzyła Panu funkcję marszałka Sejmu, ponawiają zapowiedzi postawienia prezesa NBP profesora Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu za nieskuteczną walkę z inflacją oraz skup obligacji Skarbu Państwa w okresie COVID. Zarzuty te nie mają uzasadnienia. Działania NBP i jego prezesa w latach 2020-23 były oparte o najlepszą wiedzę ekonomiczną, realizowały interes gospodarczy RP i były zgodne z prawem“ - piszą członkowie zarządu NBP.

Prezes NBP przed Trybunałem Stanu: Stanowisko EBC

Dziś także poznaliśmy listowną odpowiedź prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC)Christine Lagarde do Adama Glapińskiego na jego prośbę o zajęcie stanowiska przez Europejski Bank Centralny w tej kwestii. Napisała w nim, że jeśli posłowie obecnej większości złożą wniosek w tej sprawie, a zastosowane środki ograniczą zdolność wykonywania obowiązków, to będzie to naruszało niezależność prezesa NBP.

Zwraca także uwagę, że gdyby Sejm podjął uchwałę o postawieniu prezesa NBP przed Trybunałem Stanu, co zgodnie z polskim prawem oznacza automatyczne zawieszenie w sprawowaniu funkcji prezesa NBP, można tę decyzję zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). NBP interpretuje pismo jako wsparcie dla prezesa Glapińskiego. Ale z kolei jeden z polityków tworzącej się koalicji pytany, czy list szefowej EBC utrudnia postawienie prezesa Glapińskiego przed Trybunałem Stanu odpowiada, że nie. - Polskie prawo jest w tej sprawie jednoznaczne - dodaje.

Z kolei inny naszych rozmówców zwraca uwagę, że polskie przepisy dotyczące możliwości zawieszania prezesa NBP, jeśli trafi przed Trybunał Stanu, od dawna nie podobają się EBC, natomiast jego zdaniem, to nie przekreśla szans, aby można to było zrobić. - Najwyżej się odwoła do TSUE w sprawie zawieszenia, albo nie uzna zawieszenia i będzie dalej pełnił obowiązki, natomiast postępowanie będzie trwało - mówi.

Co trzeba zrobić, żeby postawić prezesa NBP przed Trybunałem Stanu?

Żeby postawić prezesa NBP przed Trybunałem Stanu, wystarczy bezwzględna większość w Sejmie, czyli za wnioskiem musi opowiedzieć się ponad połowa obecnych na głosowaniu posłów, a taką większość koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy posiada. Ustawa o Trybunale Stanu mówi, że w takim przypadku osoby, wobec których taka decyzja została podjęta, zostają zawieszone w pełnieniu funkcji.

Dla porównania: we wniosku dotyczącym postawienia prezydenta przez Trybunałem Stanu, wymagana większość to dwie trzecie Zgromadzenia Narodowego, a w przypadku premiera i jego ministrów - to trzy piąte ustawowej liczby posłów.