Gminy mogą wprowadzać takie ograniczenia od 2018 r. na podstawie znowelizowanego art. 12 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.). Nie chodzi jednak o pełną nocną prohibicję, lecz o zakaz dystrybucji napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, czyli w sklepach, maksymalnie w godz. 22–6. Zakazami nie są obejmowane np. bary czy restauracje. Dodatkowo samorząd może określić maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ