Od początku roku można korzystać z uproszczonej procedury budowy domów do 70 m kw. - na podstawie zgłoszenia z projektem budowlanym, bez pozwolenia na budowę, a także bez konieczności ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy. W przypadku, gdy na danym terenie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, potrzebne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Termin na wydanie W-Z dla domu do 70 m kw. wynosi 21 dni.

Według danych MRiT, w całym kraju zgłoszono do tej pory budowę 1058 domów do 70 m kw. (stan na środę 7 grudnia), najwięcej w woj. mazowieckim - 209 i pomorskim - 123. W woj. wielkopolskim wpłynęło 96 zgłoszeń, a śląskim - 90. Najmniejsze zainteresowanie budową takich domów odnotowano w woj. opolskim – 18 i podlaskim - 14.

Resort rozwoju poinformował też, że do środy pobrano ok. 20 700 projektów domów do 70 m kw. Projekty są bezpłatnie udostępnione na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Jak podkreśliło ministerstwo, „Dom bez formalności" pozwala zmniejszyć koszty budowy dzięki temu, że nie trzeba zatrudniać kierownika budowy i można skorzystać z bezpłatnych projektów domów. "Przy rosnących kosztach materiałów budowlanych oraz robocizny program można uznać za sukces" - ocenił resort.

Reklama

MRiT planuje dalsze uproszczenie procedury budowlanej. Projekt nowelizacji Prawa budowlanego zakłada, że na podstawie zgłoszenia, bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, będzie można wznosić także domy jednorodzinne powyżej 70 m kw. Będzie musiał to być budynek o nie więcej niż dwóch kondygnacjach, wybudowany na własne potrzeby. W tym przypadku ma pozostać natomiast obowiązek ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.

Resort przekazał, że projekt noweli, tzw. deregulacja + pełna cyfryzacja, jest obecnie na etapie rozpatrywania przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

kmz/ mmu/