Jak tłumaczy resort, dysfunkcje w obrocie gospodarczym spowodowane uprzywilejowaną pozycją dużych sieci franczyzodawców są zgłaszane od lat. W 2020 r. powstał nawet specjalny raport pt. ,,Faktyczna nierówność stron umowy franczyzy”. Jego autor do największych wad systemu zaliczył brak merytorycznego przygotowania przedsiębiorców, którzy decydują się na otworzenie działalności pod szyldem znanej marki. Często nie zdają oni sobie sprawy z licznych zobowiązań, które na siebie biorą, takich jak choćby konieczność nabywania i rozprowadzania towarów po cenach ustalonych przez franczyzodawcę, brak możliwości wcześniejszego wypowiedzenia umowy, bez ryzyka zapłaty wysokich kar czy ukrytych opłat.

Treść całego artykułu można przeczytać w środowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej oraz w eDGP.