Kiedy odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego 2024?

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w dniach 6-9 czerwca 2024 roku we wszystkich 27 państwach Unii Europejskiej. W Polsce dzień głosowania przypada na niedzielę, 9 czerwca, lokale wyborcze otwarte będą w godzinach 7:00-21:00. Polacy wspólnie wybiorą 53 europosłów na pięcioletnią kadencję, a łącznie w całej UE wybranych zostanie 720 parlamentarzystów.

Wybory europejskie 2024. Kto może głosować?

Reklama

W wyborach do Parlamentu Europejskiego mogą uczestniczyć wszyscy obywatele państw UE, którzy posiadają prawo wyborcze. W Polsce uprawnienie do głosowania mają osoby, które:

 • Najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 18 lat.
 • Nie zostały pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu lub Trybunału Stanu.
 • Nie zostały ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu.

Jak głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Aby oddać ważny głos w wyborach europejskich, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 • Udaj się do właściwego lokalu wyborczego 9 czerwca między godziną 7:00 a 21:00.
 • Zabierz ze sobą dokument umożliwiający potwierdzenie Twojej tożsamości. Może to być paszport lub dowód osobisty w formie fizycznej lub w aplikacji mObywatel.
 • Na karcie do głosowania postaw znak X w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata na tylko jednej wybranej przez Ciebie liście. Pamiętaj, że Twój głos będzie nieważny, gdy:
 • Nie postawisz znaku X przy żadnym nazwisku.
 • Postawisz znak X w kratkach przy nazwiskach więcej niż jednego kandydata.

Jeśli na karcie zostawisz dodatkowe dopiski znajdujące się poza kratkami przy nazwiskach kandydatów, nie wpłyną one na ważność głosu.

Na kogo głosować w wyborach do Europarlamentu 2024?

Polska jest podzielona na trzynaście okręgów wyborczych, a główne partie polityczne już opublikowały listy swoich kandydatów. Aby dokonać świadomego wyboru, warto zapoznać się z pełnymi listami kandydatów, które dostępne są między innymi na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Jak zagłosować poza miejscem zamieszkania?

W Polsce głosowanie odbywa się w obwodowych komisjach wyborczych, zgodnie z miejscem stałego zameldowania wyborców. Jeśli mieszkasz w innym miejscu niż adres zameldowania, upewnij się, że znajdujesz się w rejestrze wyborców właściwego urzędu gminy. Możesz również:

 • Złożyć wniosek o zmianę stałego obwodu głosowania w urzędzie gminy.
 • Złożyć wniosek o jednorazową zmianę miejsca głosowania.
 • Pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania, które pozwala głosować w dowolnym obwodzie w kraju lub za granicą. Wniosek o takie zaświadczenie można złożyć w dowolnym urzędzie gminy do 6 czerwca.

Jak głosować za granicą?

Jeśli w dniu wyborów będziesz przebywać za granicą, masz możliwość oddania swojego głosu w specjalnie przygotowanych do tego obwodach wyborczych. Konieczne będzie przy tym przygotowanie wniosku o dopisanie do spisu wyborców, który możesz złożyć przez usługę e-Wybory, papierowo lub pocztą elektroniczną do 4 czerwca. Przebywając za granicą, możesz również zagłosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, które należy uzyskać do 6 czerwca.

Wybory europejskie 2024. Dlaczego głosowanie jest ważne?

Wybory do Parlamentu Europejskiego to ważny moment, kiedy możemy wspólnie zdecydować o przyszłości Unii Europejskiej. Wyniki tych wyborów mają bezpośredni wpływ na nasze życie, ponieważ Parlament Europejski przyjmuje przepisy dotyczące takich kwestii jak środowisko, bezpieczeństwo, migracja, polityka społeczna, prawa konsumentów, gospodarka i praworządność. Twój głos zdecyduje, kto będzie cię reprezentował i kto wpłynie na wybór członków Komisji Europejskiej. Dlatego warto wziąć udział w wyborach i mieć wpływ na przyszłość UE.