Egzamin ósmoklasisty z matematyki: arkusze z 2023, 2022 oraz 2021 roku

Arkusze egzaminu ósmoklasisty z matematyki z poprzednich lat można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

  • Arkusz egzaminacyjny z matematyki, 2023; Arkusz egzaminacyjny z matematyki, 2022; Arkusz egzaminacyjny z matematyki, 2021.
Reklama

Kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty z matematyki 2024?

Egzaminy ósmoklasisty odbywają się w maju przez 3 dni. Uczniowie przystępują do egzaminu z języka polskiego, który trwa 120 minut, matematyki –100 minut oraz języka obcego nowożytnego – 90 minut.

Egzamin z matematyki odbędzie się 15 maja 2024 roku, w środę o godzinie 9.00.

Terminy pozostałych egzaminów to:

  • język polski – 14 maja, wtorek, godz. 9.00;
  • język obcy nowożytny – 16 maja, czwartek, godz. 9.00.

Uczniowie, którzy z udokumentowanej przyczyny nie mogą stawić się na egzamin w terminie majowym, mają możliwość skorzystania z dodatkowych dat:

  • język polski, 10 czerwca 2024 roku, poniedziałek, godz. 9.00;
  • matematyka, 11 czerwca, wtorek, godz. 9.00;
  • język obcy nowożytny, 12 czerwca, środa – godz. 9.00.

Czy na egzaminie ósmoklasisty z matematyki można mieć kalkulator?

Na egzamin z matematykiuczeń może przynieść jedynie przybory do pisania, czyli długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem oraz linijkę. Nie można korzystać z kalkulatora ani urządzeń telekomunikacyjnych.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Podstawowe informacje

Do egzaminu ósmoklasisty obowiązkowo muszą przystąpić wszyscy uczniowie, aby ukończyć szkołę podstawową. Warto podkreślić, że każdy uczeń, który stawi się na egzaminie, automatycznie go zdaje – nie ma minimalnego wyniku, który trzeba uzyskać.

Egzaminy te przeprowadzane są w formie pisemnej z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego lub włoskiego – musi być to obowiązkowy przedmiot w ramach zajęć).

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024?

Zaświadczenia i informacje mają zostać przekazane szkołom do 3 lipca 2024 roku. Tego dnia zostaną ogłoszone wyniki egzaminu ósmoklasisty, a zaświadczenia i informacje będą wydawane zdającym.