Język angielski jest jednym z najczęściej wybieranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. W zeszłym roku przystąpiło do niego 182 tysiące absolwentów, czyli 78 proc. maturzystów. Dobry wynik z tego egzaminu jest kluczowy nie tylko jeśli wybieramy się na studia lingwistyczne, ale również na wiele innych kierunków, w tym na studia za granicą.

Matura z języka angielskiego 2024, poziom rozszerzony. Podstawowe informacje o egzaminie

Matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym odbędzie się dzisiaj (13 maja) o godzinie 9:00. Zostanie przeprowadzona w dwóch wersjach - Formule 2023 i Formule 2015. Do tej pierwszej przystąpi większość uczniów. Będą to absolwenci czteroletnich liceów i pięcioletnich techników. Formuła 2015 jest z kolei przeznaczona dla uczniów, którzy uczęszczali jeszcze do gimnazjów. Osoby, które nie mogą dzisiaj przystąpić do egzaminu, mają prawo zdawać maturę w terminie dodatkowym, czyli 6 czerwca.

Reklama

Dobra znajomość języka angielskiego to dziś jeden z podstawowych wymogów na rynku pracy, niezależnie od branży. W zeszłym roku średnie wyniki matury na poziomie rozszerzonym były dość wysokie. Absolwenci piszący egzamin w Formule 2023 osiągnęli średni wynik na poziomie 69 proc., zaś w Formule 2015 - 57 proc.

Matura 2024 z angielskiego: Jak będzie wyglądał dzisiejszy egzamin?

Niezależnie od formuły, maturzyści mają 150 minut na wykonanie wszystkich zadań. W zeszłym roku arkusze zawierały 10 poleceń. Sprawdzały one cztery obszary kompetencji językowych: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych i gramatyki oraz umiejętność napisania tekstu argumentacyjnego. Wszystkie polecenia będą podane w języku polskim. Jak dokładnie wygląda każda z tych czterech części?

  • Część I - składa się zwykle z trzech lub czterech zadań. Maturzyści usłyszą dwukrotnie każdy tekst. Następnie będą musieli zaznaczyć prawidłową odpowiedź w zadaniach lub wpisać brakujące słowo.
  • Część II - również obejmuje trzy lub cztery zadania. Uczniowie muszą przeczytać teksty i dopasować odpowiedzi oraz uzupełnić luki odpowiednimi słowami.
  • Część III - to zwykle dwa lub trzy zadania dotyczące np. słowotwórstwa, parafrazy, przekształcania wyrazów itp.
  • Część IV - jako ostatni, trzeba napisać tekst argumentacyjny na jeden z dwóch podanych tematów. Wypowiedź powinna zawierać 200-250 wyrazów. Rozprawka musi być napisana poprawnie. Poza tym trzeba odnieść się do wszystkich punktów polecenia. Sprawdzane jest bogactwo językowe, zakres słownictwa, struktury gramatyczne oraz styl wypowiedzi.

Na maturze z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym w Formule 2023 można zdobyć 60 punktów, zaś w Formule 2015 - 50 punktów. Zanim maturzyści rozpoczną pracę, muszą sprawdzić, czy otrzymali prawidłowy arkusz egzaminacyjny, z właściwą liczbą stron.

Matura 2024: Arkusze CKE i nieoficjalne odpowiedzi z angielskiego

Arkusze maturalne z języka angielskiego 2024 (poziom rozszerzony) będą opublikowane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych 13 maja około godziny 14.00. Tuż po tym, gdy arkusze egzaminacyjne z matury 2024 z angielskiego pojawią się na stronie CKE, opublikujemy je także w portalu Forsal.pl. Znajdziecie je w osobnym artykule w dziale Edukacja.

Chwilę później w tym samym materiale zaczną pojawiać się pierwsze nieoficjalne odpowiedzi do zadań z matury 2024 z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Rozwiązania arkuszy CKE przygotują dla was nasi eksperci. Zapraszamy!