Jakie wymagania na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego 2024?

Kluczowa informacja odnośnie tegorocznego egzaminu dotyczy wymagań egzaminacyjnych. Te – podobnie jak w poprzednim roku – zostały mocno ograniczone po okresie nauczania zdalnego. Szczegóły na temat aktualnych wymagań egzaminacyjnych są dostępne w "Informatorach CKE o egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024 oraz od roku szkolnego 2024/2025". Dokumenty należy czytać razem z aneksami. W przypadku języka polskiego zmiany polegają m.in. na ograniczeniu liczby zadań w arkuszu egzaminacyjnym. Uczniowie rozwiązują w teście zadania zamknięte i otwarte, muszą również zredagować krótką wypowiedź pisemną. Do wyboru są dwa tematy – rozprawka lub opowiadanie – w których należy odwołać się do wybranej lektury obowiązkowej.

Jak długo trwa egzamin z języka polskiego 2024?

Reklama

Na rozwiązanie standardowego arkusza egzaminacyjnego z języka polskiego uczniowie mają 120 minut. Jak przypomina CKE, opcja wydłużenia czasu rozwiązywania zadań jest możliwa w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu. W przypadku testu z języka polskiego czas na rozwiązywanie zadań może zostać wydłużony o nie więcej niż 60 minut. Wydłużenie czasu pracy o nie więcej niż 50 minut jest możliwe w przypadku testu z matematyki. Dla egzaminu z języka obcego nowożytnego przewidziano wydłużenie czasu pracy o nie więcej niż 45 minut.

Jak wyglądają arkusze egzaminacyjne z języka polskiego?

Na stronie CKE udostępniono komplet arkuszy z poprzednich egzaminów ósmoklasisty (pierwszy odbył się w roku szkolnym 2018/2019). W przypadku języka polskiego na pewno warto sprawdzić min. trzy ostatnie wersje arkuszy, czyli testy z 2023, 2022 i 2021 roku.

Co zrobić, aby zdać egzamin ósmoklasisty 2024?

Przystąpienie do serii egzaminów jest obowiązkowe, natomiast samego egzaminu nie można nie zdać. Wynik egzaminu (w formie procentowej i na skali centylowej) jest jednym z ważnych kryteriów podczas procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 3 lipca.

Czego nie można zabrać na egzamin ósmoklasisty?

CKE podchodzi restrykcyjnie do kwestii dozwolonych pomocy naukowych i przyborów, które uczeń może wnieść na salę. W trakcie egzaminu uczeń nie może korzystać (ani wnieść na salę) żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. Chodzi nie tylko o telefony komórkowe, ale również odtwarzacze mp3 i smartwatche. Korzystanie z tych urządzeń w trakcie pisania testu zakończy się unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu. Zakres przyborów dozwolonych na egzaminie można znaleźć w "Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2024 roku". W przypadku ósmoklasistów dozwolone jest zabranie:

  • długopisu lub pióra z czarnym tuszem (atramentem), uwaga: rysunki również wykonuje się długopisem,
  • linijki na egzamin z matematyki,
  • sprzętu medycznego i leków zaleconych przez lekarza – w przypadku uczniów z chorobami przewlekłymi,
  • dodatkowych materiałów oraz przyborów (tu m.in. przybory optyczne, słowniki dwujęzyczne lub specjalistyczne oprogramowanie) w przypadku uczniów, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu.