Egzamin ósmoklasisty 2024. Kto do niego przystępuje?

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w tym roku po raz szósty. Jest on efektem reformy edukacji, w wyniku której zlikwidowane zostały gimnazja i przywrócona ośmioletnia szkoła podstawowa.

Wszyscy uczniowie VIII klas zobowiązani są przystąpić do wspomnianego egzaminu. Jest to warunek niezbędny, aby ukończyć szkołę podstawową. Jednocześnie nie istnieje groźba niezdania tego egzaminu. Nie określono bowiem minimalnego progu punktowego. Egzamin ma za zadanie przede wszystkim sprawdzenie wiedzy, którą zdobyli uczniowie przez lata edukacji. Jego wynik jest też - w przypadku niektórych szkół ponadpodstawowych - brany pod uwagę w procesie rekrutacji.

Reklama

Egzamin ósmoklasisty 2024: Kiedy? Ile trwa? Co można wnieść na salę egzaminacyjną?

Egzamin ósmoklasisty 2024 odbędzie się w następujących terminach:

  • wtorek 14 maja - język polski,
  • środa - 15 maja - matematyka,
  • czwartek - 16 maja - język obcy nowożytny (uczniowie zobowiązani są wybrać ten język, którego uczyli się w szkole w ramach zajęć obowiązkowych i może to być język: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski i rosyjski).

Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godzinie 9:00. Czas trwania egzaminu uzależniony jest od przedmiotu i wynosi dla:

  • języka polskiego - 120 minut,
  • matematyki - 100 minut,
  • języka obcego nowożytnego - 90 minut.

Natomiast dla uczniów mających specjalne potrzeby edukacyjne czas ten może zostać wydłużony maksymalnie do:

  • 180 minut - z języka polskiego,
  • 150 minut - z matematyki,
  • 135 minut - z języka obcego nowożytnego.

Zdający mogą wnieść ze sobą na salę egzaminacyjną jedynie długopisy lub pióra z czarnym wkładem lub atramentem. Dodatkowo na egzamin z matematyki mogą zabrać linijkę. Niedozwolone jest natomiast wnoszenie telefonów komórkowych, ołówków, słowników i kalkulatorów.

Egzamin ósmoklasisty 2024: Gdzie szukać arkuszy CKE i odpowiedzi?

Uczniowie na wyniki swoich egzaminów będą musieli poczekać do 3 lipca. W związku z tym często zastanawiają się wcześniej, gdzie szukać arkuszy CKE i odpowiedzi.

Zdający mogą już wkrótce po wyjściu z sali egzaminacyjnej zapoznać się z prawidłowymi odpowiedziami. Każdego dnia ok. godziny 13:00 CKE na swojej stronie internetowej opublikuje arkusz egzaminacyjny z przedmiotu, który był właśnie zdawany. Wkrótce po tym te same arkusze egzaminacyjne CKE pojawią się w naszym serwisie Forsal. Arkusz z każdego z trzech egzaminów ósmoklasisty rozwiązany zostanie przez współpracujących z nami ekspertów. To oni będą autorami proponowanych na naszej stronie odpowiedzi, które pojawią się niedługo po opublikowaniu samych arkuszy egzaminacyjnych CKE.

Zachęcamy, aby 14, 15 i 16 maja szukać arkuszy CKE i odpowiedzi w naszym serwisie Forsal tuż po godzinie 13:00. Porównanie własnych odpowiedzi z tym zaproponowanymi przez naszych ekspertów, może pomóc każdemu ósmoklasiście we wstępnej ocenie tego, jak udało mu się zdać egzamin. Już teraz zapraszamy więc na naszą stronę w dniach egzaminów ósmoklasisty.