Z raportu “2024 Manufacturing Outlook”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte wynika, że po kilku trudnych latach, naznaczonych brakiem stabilności oraz zaburzeniami łańcuchów dostaw, światowa branża przemysłowa powraca na ścieżkę wzrostu. Jest to - zdaniem autorów publikacji - istotny sygnał przede wszystkim dla polskiego sektora, który od 2004 r. rozwija się w tempie trzykrotnie przekraczającym średnią unijną, a jego udział w krajowym PKB jest jednym z najwyższych spośród wszystkich krajów UE.

"Strukturalne czynniki stojące za sukcesem polskiego przemysłu w ostatnich dekadach – otwarcie na rynek unijny, wzrost produktywności, duża liczba poddostawców i dostępność wykwalifikowanych pracowników, a także konkurencyjność cenowa wciąż nam sprzyjają" - ocenili.

Po pierwsze efektywność

Reklama

Według autorów, poszukujący nowych możliwości rozwoju producenci coraz chętniej sięgają po narzędzia wykorzystywane do cyfrowej transformacji, takie jak internet rzeczy, generatywna AI czy metawersum. Z przeprowadzonej w USA ankiety wynika, że z technologii metawersum (umożliwiających tworzenie wirtualnej rzeczywistości) korzysta już co piąty przedstawiciel branży przemysłowej. Wśród zalet cyfryzacji procesów w firmach, badani przedsiębiorcy wskazywali: poprawę efektywności, wzrost odporności łańcuchów dostaw, zwiększenie konkurencyjności oraz spadek emisyjności produkcji.

I to właśnie - według ekspertów z Deloitte - dążenie do maksymalizacji efektywności procesu produkcyjnego stanowi główną przyczynę wzrostu popularności technologii cyfrowych w przemyśle. Napisali, że przejawem tego zjawiska jest zyskująca na znaczeniu koncepcja inteligentnych fabryk, czyli zakładów produkcyjnych coraz chętniej korzystających z narzędzi takich jak internet rzeczy, generatywna AI czy metawersum.

Elastyczność i repliki

Zdaniem autorów raportu zastosowanie najnowszych technologii korzystnie wpływa na m.in. elastyczność procesu produkcyjnego oraz efektywność organizacji. W publikacji wskazano, że producenci, którzy dotychczas skorzystali z inteligentnych rozwiązań, obniżyli koszty produkcji o jedną trzecią oraz poprawili o 20 proc. jakość wytwarzanych produktów. 83 proc. ankietowanych proc. ankietowanych producentów uważa, że rozwiązania z zakresu inteligentnych fabryk zmienią sposób działania ich firm w ciągu pięciu lat.

W opinii autorów publikacji, jednym z najistotniejszych wyzwań dla przemysłu ostatnich lat było zerwanie łańcuchów dostaw. Dlatego aby uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości 76 proc. ankietowanych oświadczyło, że analizuje swoje ekosystemy zaopatrzenia z wykorzystaniem najnowszych technologii, umożliwiających identyfikację wrażliwych obszarów działalności. Przejawem tego trendu - jak napisano - jest wzrost popularności koncepcji tzw. cyfrowego bliźniaka, czyli wirtualnego modelu np. łańcucha dostaw czy linii produkcyjnej. Cyfrowe repliki maszyn, linii produkcyjnych czy nawet całych zakładów przemysłowych już teraz odgrywają istotną rolę w symulowaniu procesów wytwórczych oraz identyfikowaniu wrażliwych elementów. Zaznaczono, że jedną z najważniejszych zalet cyfrowych bliźniaków jest możliwość prognozowania oraz tworzenie symulacji działania często niezwykle kosztownych instalacji bez ryzyka ich uszkodzenia i bez zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników.

Cyfryzacja wspomoże niskoemisyjność?

Napisano, że oprócz wyzwań związanych ze stabilnością i odpornością sektor produkcyjny mierzy się też z koniecznością ograniczenia emisyjności swojej działalności. Zaznaczono, że kluczową rolę odgrywać tu będą narzędzia cyfrowe. W przypadku dekarbonizacji kluczowym czynnikiem jest ukierunkowanie branży na niskoemisyjne źródła energii. W dłuższej perspektywie będzie to miało korzystny wpływ na konkurencyjność rodzimego sektora przemysłowego. Dywersyfikacja może z kolei ograniczyć ryzyko związane z wahaniami cen mediów. Zarówno dzięki efektywności energetycznej, jak i niskoemisyjnym źródłom energii polski sektor może uzyskać kluczową dla dzisiejszego przemysłu odporność biznesową i bezpieczeństwo.

Raport Manufacturing Outlook powstał na podstawie badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli sektora produkcyjnego w Stanach Zjednoczonych. W odniesieniu do globalnej publikacji, eksperci Deloitte w Polsce przygotowali lokalną analizę opisującą bieżące trendy dotyczące Polski i Europy Środkowej. (PAP)

autorka: Ewa Wesołowska