Całkowita liczba osób, które zginęły w wypadkach drogowych w UE wyniosła w 2020 r. 18 786, z czego 44 proc. to pasażerowie samochodów osobowych, 19 proc. piesi, 16 proc. motocykliści, 10 rowerzyści i 11 to uczestnicy dróg ujęci w innych kategoriach (w tym oraz pojazdów ciężarowych, autobusów i autokarów, motorowerów i innych pojazdów).

W porównaniu z populacją każdego państwa członkowskiego najniższe wskaźniki śmiertelności na drogach w 2020 r. odnotowano w Szwecji (20 ofiar ruchu drogowego na milion mieszkańców), Malcie (23), Danii (27) i Hiszpanii (29), przed Irlandią i Holandią (w obu 30).

Z kolei najwyższe wskaźniki odnotowano w Rumunii (85 ofiar ruchu drogowego na milion mieszkańców), a następnie na Łotwie (73), Bułgarii (67) i Polsce (66).

W 2020 r. w całej UE na milion mieszkańców przypadały 42 ofiary ruchu drogowego.

Reklama