Zgodnie z badaniem "Zimno, cieplej, gorąco... Co Polacy wiedzą o termomodernizacji?" 81 proc. Polaków zna określenie termomodernizacja. Jak wskazano, termin ten kojarzy się m.in. z: ocieplaniem ścian zewnętrznych (69 proc. wskazań), ociepleniem dachu, wymianą okien na nowe czy wprowadzaniem odnawialnych źródeł energii (wszystkie trzy odpowiedzi po 57 proc.), wymianą instalacji grzewczej albo pieca grzewczego (53 proc.), ociepleniem podłóg (42 proc.) lub modernizacją wentylacji i klimatyzacji (34 proc.).

Kto przeprowadza termomodernizację

Jak przekazano w raporcie, w ostatnich pięciu latach działania z zakresu termomodernizacji przeprowadziło 42 proc. Polaków. "To przede wszystkim mężczyźni, osoby z wyższym wykształceniem oraz zamieszkujące tereny wiejskie" – oceniono. Wśród przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych wymieniono: ocieplanie ścian zewnętrznych i wymianę okien na nowe (obie odpowiedzi po 45 proc.), wymianę instalacji grzewczej albo pieca grzewczego (35 proc.), ocieplenie dachu (29 proc.), wprowadzenie odnawialnych źródeł energii (20 proc.), ocieplenie podłóg (19 proc.) i modernizację wentylacji oraz klimatyzacji (11 proc.).

Reklama

Ile wydajemy

"Respondenci, którzy zdecydowali się na przeprowadzenie termomodernizacji, najczęściej zapłacili za nią od 10 000 do 30 000 zł (35 proc.)" – wynika z badania. 27 proc. ankietowanych przeznaczyło na ten cel do 10 tys. zł, 20 proc. od 30 tys. do 50 tys. zł, 8 proc. od 50 tys. do 100 tys. zł, a 2 proc. powyżej 100 tys. zł.

Spośród osób, które przeprowadziły termomodernizację, 91 proc. poleciłoby ją innym. "Odpowiedź +zdecydowanie tak+ wskazało 54 proc. respondentów, a co trzeci +raczej tak+" – wskazano. Zgodnie z raportem, 2 proc. raczej nie poleci termomodernizacji, a zdecydowanie nie 1 proc.

"Głęboka termomodernizacja jest niezwykle istotna dla polskich gospodarstw domowych, ponieważ pozwala nie tylko na oszczędzanie energii w domach i tym samym zwiększenie komfortu cieplnego oraz niższe rachunki, ale także na redukcję smogu niebezpiecznego dla zdrowia nas wszystkich. Szacuje się, że kompleksowe ocieplenie domu lub mieszkania pozwala zmniejszyć zużycie ciepła nawet do 40 proc. Izolacja zewnętrznych ścian i stropów to oszczędność ok. 10–25 proc., a uszczelnienie okien to kolejne 10–15 proc." – ocenił cytowany w raporcie prezes zarządu Grupy Atlas Paweł Kisiel.

Dlaczego chcemy przeprowadzać termomodernizację

Na pytanie "dlaczego zdecydowałeś się na termomodernizację?" wśród respondentów, którzy w ostatnich 5 latach przeprowadzili termomodernizację, 69 proc. osób wskazało komfort cieplny. Jako pozostałe czynniki wymieniono m.in.: oszczędności (61 proc.), obawy przed rosnącymi kosztami energii (48 proc.), pobudki ekologiczne i obawy o pojawienie się wilgoci i grzyba (oba wskazania po 26 proc.) i zachęcenie z tytułu ulgi/dotacji (19 proc.).

"Polacy pozytywnie oceniają wpływ termomodernizacji na obniżenie kosztów energii – takiego zdania jest 83 proc. z nas. Co druga osoba uważa, że w zdecydowanym stopniu, a 32 proc., że umiarkowanie. Jedynie 3 proc odpowiedziało negatywnie" – zauważono w raporcie.

Wśród respondentów, którzy przeprowadzili termomodernizację, 27 proc. wskazało, że ich wydatki na ogrzewanie obniżyły się od 20 do 30 proc. Dla 26 proc. spadły one o wartość do 20 proc. i ten sam odsetek udzielił odpowiedzi "trudno powiedzieć". Dla 10 proc. badanych wydatki te obniżyły się od 30 do 50 proc. Zgodnie z raportem, dzięki termomodernizacji 35 proc. ankietowanych w skali roku oszczędza od 1 tys. do 3 tys. zł, 24 proc. do 1 tys. zł., 15 proc. od 3 tys. do 5 tys. zł, a 4 proc. od 5 tys. zł do 10 tys. zł.

Na pytanie ile byłoby się skłonnym zapłacić za termomodernizację, 33 proc. badanych przekazało, iż do 10 tys. zł, 27 proc. od 10 tys. do 30 tys. zł, 12 proc. od 30 tys. do 50 tys. zł, 4 proc. od 50 tys. do 100 tys. zł, a 1 proc. powyżej 100 tys. zł. 22 proc. odmówiło odpowiedzi na pytanie.

Dlaczego czasem rezygnujemy

Wśród osób, które nie zdecydowały się na termomodernizację, jako 36 proc. jako przyczynę wskazało brak potrzeby, a 33 proc. zbyt wysoką cenę – dodano.

"Przemyślana, długoterminowa strategia na rzecz termomodernizacji jest w naszym kraju niezwykle potrzebna. Niestety w Polsce nadal brakuje właściwego, długofalowego planu strategicznego dotyczącego termomodernizacji, co nie pomaga w odpowiednim rozpropagowaniu konieczności podjęcia przez obywateli inwestycji związanej z gruntownym ociepleniem" – podsumował Kisiel.

Badanie "Zimno, cieplej, gorąco... Co Polacy wiedzą o termomodernizacji?" wykonano techniką CAWI za pośrednictwem platformy Omnisurv by IQS, w dniach 06-08.04.2023 r. na ogólnopolskiej próbie 1000 osób w wieku 30-64 lata. (PAP)