Ruszyła kontrola pieców i kominów

W obliczu narastającego problemu smogu, szczególny nacisk kładziony jest na kontrolę pieców oraz domowych kominów. Do końca 2023 roku właściciele starych kotłów i kominów byli zobowiązani do ich wymiany, na urządzenia spełniające nowe normy. Urzędnicy będą weryfikować, czy ten obowiązek został spełniony.

Dodatkowo sprawdzane będzie, czy w piecach domowych nie dochodzi do spalania odpadów za pomocą dronów, pobierających próbki zanieczyszczeń bezpośrednio z kominów. Naruszenie przepisów antysmogowych może skutkować surowymi karami finansowymi, sięgającymi nawet 5 tysięcy złotych.

Reklama

Kontrola kominów oraz przewodów spalinowych ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i ochronę przed ryzykiem pożaru. Warto więc przypomnieć, że regularne przeglądy kominiarskie, zalecane co najmniej raz w roku, są obowiązkowe dla wszystkich właścicieli domów. Należy więc pamiętać o usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych i wentylacyjnych, aby uniknąć nagromadzenia sadzy, która może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Kontrola liczników energii

Kolejnym elementem kontroli są liczniki energii elektrycznej. Dystrybutorzy energii będą sprawdzać poprawność użytkowania liczników i monitorować potencjalne nadużycia w celu sprawdzenia poprawności użytkowania liczników oraz weryfikacji zgodności z zawartymi umowami. Nieprawidłowości mogą prowadzić do błędnych odczytów zużycia energii, a tym samym do niewłaściwych rozliczeń.

Kontrola oznakowania domów - jakie są wymogi?

Zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym obowiązującym w Polsce, każdy budynek musi posiadać wyraźne oznakowanie - tabliczka z numerem budynku powinna być widoczna z ulicy, również po zmroku. Poprawne oznakowanie ma ogromne znaczenie szczególnie dla służb ratowniczych. Brak takiej tabliczki lub niewłaściwe oznakowanie może skutkować mandatem w wysokości od 20 do 250 zł.