Ekspert rynku pracy zwrócił uwagę, że chociaż praca zdalna dotyczy tylko części pracowników, to już na stałe wpisze się w obraz polskiego rynku pracy. Jak wynika z badania Gamfi, obecnie na pracę zdalną w wymiarze co najmniej jednego dnia w tygodniu ma przyzwolenie 23 proc. pracowników.

"Firmy w mijającym roku analizowały, jaki model pracy będzie dla nich optymalny w 2022 r. Pracodawcy przekonali się, że nie ma jednej ścieżki dla wszystkich. Jedni wrócą na stałe do biur, inni przejdą całkowicie na pracę zdalną, a najwięcej firm zdecyduje się na model mieszany. Wzrosną natomiast wymogi dotyczące stacjonarnego biura. Będzie to miejsce do integracji z zespołem, dające możliwość pracy grupowej, czego brakuje zatrudnionym podczas pracy w domu. Do biura z powodzeniem przyciągną również wygodne rozwiązania technologiczne" - powiedział ekspert.

Deficyt pracowników

Jednocześnie w przyszłym roku nadal będzie odczuwany deficyt pracowników. Tylko w III kw. br. powstało ponad 132 tys. nowych miejsc pracy, a liczba wakatów w skali roku zwiększyła się o 68,5 proc. Z danych GUS wynika, że w przemyśle brakuje ponad 34 tys. pracowników, a w budownictwie 22,5 tys. "Z niedoborami pracowników firmy będą musiały się zmierzyć również w przyszłym roku. Powstaje też coraz więcej miejsc pracy – na jedno zlikwidowane stanowisko powstają dwa nowe, jednak nie ma kim ich obsadzać" - wskazał Inglot. Jego zdaniem, część niedoborów kadrowych mogą wypełnić imigranci ze Wschodu.

Reklama

Przyszły rok to też – w ocenie eksperta - czas rozwoju kompetencji pracowników. Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że pandemia dokonała istotnych zmian w świadomości pracowników, przyczyniając się do zwiększenia ich motywacji do rozwoju. 44 proc. z nich pod wpływem doświadczeń związanych z COVID-19 planowało zdobywać nowe kompetencje.

"Szczególnie mocno nastawiona na to była najmłodsza grupa respondentów w wieku 18-24 lata oraz osoby po studiach licencjackich – odpowiedziało tak po 60 proc. osób. Zatrudnieni zdają sobie sprawę, że rynek pracy jest dynamiczny i trzeba szybko się do niego dostosowywać. Dlatego w 2022 r. kluczowe będzie rozwijanie i zdobywanie nowych kompetencji. Pracownicy chcą podejmować się nowych wyzwań. Trendy demograficzne są nieubłagane, dlatego pracodawcy będą musieli pomóc starszym pracownikom w dostosowaniu ich umiejętności do zmieniającego się m.in. w wyniku automatyzacji rynku pracy" - stwierdził ekspert.

Dodał, że firmy muszą przeprowadzić pracowników również przez proces automatyzacji pracy, by w dobie przyspieszonego rozwoju technologii wyjść z tego obronną ręką. "Pracownik, który uczy się nowych umiejętności stanowi wartość dodaną dla firmy, bo z jednej strony poszerza się zakres jego kompetencji, a z drugiej – zatrzyma się w firmie, gdzie może podejmować się nowych wyzwań. Warto pamiętać, że z perspektywy firmy bardziej opłaca się dokształcić obecnego zatrudnionego, niż znaleźć i wdrożyć nowego" - zauważył Inglot.(PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec