Żebrowski przekazał, że 4 lipca 2022 r. pracodawca uzgodnił z 10 zakładowymi organizacjami związkowymi porozumienie płacowe mające zapewnić pracownikom ZUS podwyżki wynagrodzeń. Wyjaśnił jednocześnie, że jeden z najmniejszych związków, który zrzesza mniej niż 0,5 proc. pracowników – Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa odmówił podpisania tego porozumienia, przez co nie mogło ono zostać zrealizowane. W świetle przepisów art. 27 ust 3. ustawy o związkach zawodowych, brak uzgodnienia przez choćby jeden ze związków zawodowych zasad podziału środków na podwyżki powodował brak możliwości ich przyznania.

Podał, że mimo wielokrotnych apeli pracodawcy, a także sondażu, który przeprowadzono wśród pracowników – 89 proc. ankietowanych opowiedziało się za podpisaniem przez Związkową Alternatywę porozumienia – związek ten odmawiał podpisania dokumentu.

"Wszystkim nam zależy, aby dodatkowe pieniądze, o które zarząd zabiegał od wielu miesięcy, zostały wypłacone. Pracownicy nie ukrywali swojego rozgoryczenia postawą jednego ze związków" – stwierdził Żebrowski.

"Dziś udało się przełamać prawny impas, który uniemożliwiał podwyżkę wynagrodzeń. Pracodawca oraz niektóre organizacje związkowe usiedli do stołu celem rozwiązania sporu zbiorowego o realizację postanowień porozumienia uzgodnionego 4 lipca 2022 r. Dzięki konstruktywnemu dialogowi i odpowiedzialności zakładowych organizacji związkowych, będących tym sporze zbiorowymi, udało się dokonać ustaleń korzystnych dla pracowników Zakładu" – podał rzecznik.

Reklama

"Zawarto porozumienie kończące spór zbiorowy, na mocy którego pracodawca zobowiązał się do realizacji postanowień uzgodnionego +porozumienia płacowego pracodawcy z zakładowymi organizacjami związkowymi+. Dzięki temu możliwe będzie uruchomienie podwyżek – zgodnie z przepisami prawa – z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r." – poinformował Żebrowski.

Oznacza to, jak dodał, że ogromne wielomiesięczne starania prezes i zarządu ZUS na rzecz wzrostu wynagrodzeń dla pracowników przyniosły pozytywny efekt. "Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą liczyć na znaczące podwyżki" – podkreślił. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl