Powiększać swoje zespoły w IV kwartale 2023 roku chce 33% pracodawców w Polsce, podczas gdy redukcję stanowisk deklaruje 16% organizacji, zaś niemal połowa firm (47%) nie planuje zmian w zatrudnieniu.

To wnioski z najnowszego raportu ManpowerGroup "Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia".

Prognoza netto zatrudnienia dla Polski na najbliższy kwartał wynosi +17%, czyli więcej o 5 pkt proc. kw./kw. oraz o 17 pkt proc. więcej r/r, podano.

Kto chce zatrudniać?

Reklama

Barometr ManpowerGroup pokazuje, że w IV kwartale 2023 roku najbardziej otwarte na powiększanie swoich zespołów są duże firmy (+20%), zatrudniające powyżej 250 pracowników, a także średnie organizacje (+19%) (50-249 pracowników). Nieco mniej nowych ofert pracy (+12%) przewidują w nadchodzących miesiącach małe przedsiębiorstwa (10-49 pracowników). Najmniejsze potrzeby rekrutacyjne deklarują natomiast mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do 10 osób, z prognozą netto zatrudnienia +10%.

"Czwarty kwartał tego roku pokazuje, że pracodawcy w całej Polsce patrzą w przyszłość z dobrą myślą, a ostatnie miesiące 2023 roku przyniosą wiele możliwości na rynku pracy. Wzrost prognozy netto zatrudnienia o 5 pkt proc. w ujęciu kwartalnym, a także o 17 pkt proc. r/r to bardzo doby sygnał. W analogicznym czasie 2022 roku mieliśmy bowiem do czynienia ze swego rodzaju stagnacją rynku pracy, niepewnością, a firmy pełne obaw dość sceptycznie patrzyły w przyszłość, nie planując tym samym zbyt wielu rekrutacji. Aktualnie kontynuujemy również trend powrotu do dwucyfrowych prognoz zatrudnienia notowanych przed pandemią, co tylko potwierdza coraz lepsze nastroje polskich przedsiębiorców" - powiedział dyrektor generalny ManpowerGroup w Polsce Tomasz Walenczak, cytowany w komunikacie.

W jakich regonach najlepiej szukać pracy?

Najwięcej nowych pracowników chcą pozyskiwać organizacje z centrum kraju (+28%), południa (+19%) oraz południowego-zachodu (+17%) kraju. W nieco mniejszym stopniu swoje zespoły chcą powiększać firmy zlokalizowane we wschodniej (+11%) i północnej (+9%) części Polski. Najmniejsze, choć wciąż optymistyczne prognozy rekrutacyjne deklarują organizacje w regionie północno-zachodnim (+7%), podano.

"Ten optymizm w powiększaniu kadr wynika między innymi z otwarcia nowych inwestycji, ale także sezonowości związanej z czasem wzmożonych działań w segmencie produkcji, handlu, e-commerce czy logistyce" - dodał Walenczak.

Jacy kandydaci mają największe szanse na nową pracę?

Z raportu ManpowerGroup wynika, że na najwięcej ofert pracy mogą liczyć kandydaci z obszaru finansów i nieruchomości (+26%), energetyki i usług komunalnych (+22%), a także transportu, logistyki i motoryzacji (+18%). To również branże, które zanotowały najwyższe wzrosty, porównując wyniki z tymi deklarowanymi przez pracodawców na III kwartał tego roku - odpowiednio o 22 oraz 21 pkt proc. W nieco mniejszym stopniu powiększanie zespołów planują przedsiębiorstwa sektora dóbr i usług konsumenckich (+17%) oraz IT (+16%), które odnotowały największy spadek deklaracji pracodawców w ujęciu kwartalnym odpowiednio o 12 i 10 pkt proc.

Prognozę netto zatrudnienia na najbliższe miesiące na poziomie +14% zadeklarowały firmy sektora przemysłu i surowców, a także usług komunikacyjnych. Wśród analizowanych obszarów, w najmniejszym stopniu swoje zespoły planują powiększać organizacje branży opieki zdrowotnej i nauk przyrodniczych (+12%), podano.

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2023 roku powstał na bazie badania przeprowadzonego na grupie 39 000 pracodawców, reprezentujących 41 rynków na całym świecie. W ramach badania firmy zdradzają swoje plany zatrudnienia na czas od października do końca grudnia. Barometr analizuje dane odnoszące się nie tylko do Polski, ale także świata i regionu EMEA.

(ISBnews)