Stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła 5% na koniec października br. wobec 5% miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W październiku 2022 r. stopa ta wyniosła 5,1%.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu października 2023 r. wyniosła 770,4 tys. wobec 776 tys. miesiąc wcześniej.

Jak wcześniej poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRPiS), według jego szacunków, stopa bezrobocia rejestrowanego pozostała na poziomie 5% na koniec października br.

Reklama

GUS: Liczba nowych bezrobotnych spadła m: m

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 113,8 tys. w październiku 2023 r. wobec 117,4 tys. miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Stopa bezrobocia według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła 2,7% w III kw. 2029 r. wobec 2,6% w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Osoby bezrobotne stanowiły w III kwartale 2023 r. 2,7% ludności aktywnej zawodowo w wieku 15-89 lat. Natężenie bezrobocia (mierzone stopą bezrobocia) w porównaniu z poprzednim kwartałem zwiększyło się o 0,1 pkt proc., a w skali roku zmniejszyło o 0,2 pkt proc. Stopa bezrobocia była na tym samym poziomie wśród mężczyzn i kobiet i wyniosła po 2,7%" - czytamy w komunikacie.

W III kwartale 2023 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 58,4% ludności w wieku 15-89 lat. Wskaźnik ten zwiększył się zarówno w porównaniu z II kwartałem 2023 r., jak i III kwartałem 2022 r. (odpowiednio o 0,2 pkt proc. i o 0,6 pkt proc.), podał GUS.

Wskaźnik zatrudnienia ogółem wyniósł 56,8% w wieku 15-89 lat. W porównaniu z II kwartałem 2023 r. wskaźnik zatrudnienia zwiększył się o 0,1 pkt proc., natomiast w stosunku do III kwartału 2022 r. zwiększył się o 0,7 pkt proc. Wskaźnik ten był wyższy w zbiorowości mężczyzn (64%) niż kobiet (50,1%), dodano.