Bezrobocie rejestrowane w Polsce

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod koniec ubiegłego roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 789,4 tys. bezrobotnych – wynika z komunikatu MRPiPS.

W porównaniu z bezrobociem w listopadzie 2023 r. liczba osób bez pracy nieznacznie wzrosła – o 2,1 proc., czyli o 16 tys. W listopadzie w urzędach pracy zarejestrowanych było 773,4 tys. bezrobotnych.

Reklama

Zimowy wzrost bezrobocia

Resort zaznaczył, że nieznaczny wzrost bezrobocia w miesiącach zimowych obserwowany jest m.in. ze względu na koniec prac sezonowych i jest to zjawisko cykliczne i naturalne.

Według danych opublikowanych na początku grudnia 2023 r. stopa bezrobocia w Polsce (liczona wg definicji przyjętej przez Eurostat) wyniosła w październiku br. 2,8 proc. wobec 6 proc. w Unii Europejskiej i 6,5 proc. w strefie euro.(PAP)

Autorka: Iga Leszczyńska