Według opublikowanego we wtorek globalnego indeksu emerytalnego Natixis 2020 (Global Retirement Index), szanse na bezpieczną pod względem finansowym emeryturę stają się coraz bardziej odległe. Długi okres niskich lub ujemnych stóp procentowych, rekordowy poziom długu publicznego, recesja, nierówności dochodowe i zmiany klimatu, to tylko niektóre z elementów wpływających na dobrobyt emerytów na całym świecie.

Coroczny raport Natixis, który obejmuje 44 kraje, na pierwszym miejscu pod względem dobrostanu emerytów i bezpieczeństwa finansowego wskazuje Islandię. Kolejne są Szwajcaria i Norwegia. W tym zestawieniu Polska zajmuje 27. pozycję, tuż za Francją i Portugalią. Z państw Unii Europejskiej za Polską znalazły się takie kraje, jak: Słowacja (29. pozycja), Włochy (30), Cypr (31), Hiszpania (32), Węgry (33), Litwa (35), Łotwa (36) oraz Grecja (41).

Jak wynika z zestawienia, jednym z największych zagrożeń dla dobrobytu emerytów są niskie lub ujemne stopy procentowe, które mogą sprawić, że uzyskanie przyzwoitych dochodów z bezpiecznych inwestycji jest prawie niemożliwe. W raporcie stwierdzono, że w 16 z 44 badanych krajów pięcioletnia średnia realnych (skorygowanych o inflację) stóp procentowych była ujemna.

Reklama

Pod względem jakości życia Polska wypada dużo słabiej. Na 44 państwa ujęte w indeksie zajmujemy 37. pozycję. Z państw UE jedynie Węgry miały wskaźnik na niższym poziomie.