Jeden na 16 pracowników w Chinach, Francji , Niemczech, Indiach, Japonii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych prawdopodobnie będzie zmuszony do zmiany zawodu, wynika z opublikowanego w czwartek raportu.

Najbardziej zagrożonymi grupami pracowników będą mniej wykształcone kobiety, mniejszości etniczne i młodzi ludzie. Dla wielu z nich będzie to oznaczać konieczność dokształcenia się i szukania pracy na stanowiskach o wyższych kwalifikacjach, ponieważ rynek pracy podlega dynamicznym zmianom. Udział zatrudnienia w mniej wymagających i niżej opłacanych zawodach ciągle spada, na rzecz bardziej wyspecjalizowanych stanowisk.