Wskaźnik zatrudnienia w państwach UE

W UE wskaźnik zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym (20–64 lata) w drugim kwartale 2023 r. wyniósł 75,4 proc., co oznacza wzrost o 0,1 punktu procentowego (p.p.) w porównaniu z pierwszym kwartałem 2023 r. – podał Eurostat.

Zmiany wskaźnika zatrudnienia pomiędzy I a II kwartałem 2023 r. były zróżnicowane w poszczególnych krajach UE. Zatrudnienie wzrosło w 20 krajach UE, a w sześciu spadło. Natomiast w Estonii pozostało stabilne.

Reklama

Najwyższy wzrost zatrudnienia odnotowano w Słowenii, gdzie wskaźnik skoczył o w górę 1,3 p.p. Wzrost powyżej 1 p.p. widoczny był jeszcze w Portugalii (+1,1 p.p.) i na Łotwie (+1,0 p.p.).

Największe spadki odnotowano w Bułgarii (-0,8 p.p.), Belgii (-0,7 p.p.) i Rumunii (-0,6 p.p.).

Najwyższy wskaźnik zatrudnienia

Wśród państw członkowskich europejskiej wspólnoty najwyższe zatrudnienie w II kwartale 2023 r. było w Holandii, gdzie zatrudnienie ma 83,6 proc. osób w wieku produkcyjnym. Na kolejnych miejscach znalazły się: Szwecja (82,9 proc.), Malta (82,7 proc.) i Estonia (82,3 proc.).

Najtrudniej o pracę na południu Europy

Na drugim krańcu zestawienia, z najniższym wskaźnikiem zatrudnienie, znalazły się Włochy. Na półwyspie Apenińskim zatrudnienie mało zaledwie 66 proc. osób w wieku 20-64 lat. Drugi najniższy wskaźnik zatrudnienie (67,5 proc.) miała Grecja.

Zatrudnienie w Polsce

Polska plasuje się w środku zestawienia z zatrudnieniem w II kwartale 2023 r. na poziomie 77,6 proc., o 0,1 p.p. wyższym niż w poprzednik kwartale.