W poniedziałek w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odbywa się konferencja "Wdrażanie i monitorowanie dostępności w instytucjach publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami", organizowana m.in. przez ZUS. Celem konferencji jest popularyzacja dobrych praktyk w zakresie wdrażania i monitorowania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach rządowego programu "Dostępność plus" na lata 2018–2025.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak przypomniała, że w ostatnim czasie udało się przeprowadzić IX regionalnych konferencji podczas, których odczarowywali "mit dostępności".

Praca dla osób z niepełnosprawnościami

Reklama

Jarosińska-Jedynak zaznaczyła, że dzięki współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i z Bankiem Gospodarstwa Krajowego udaje im się przełamywać kolejne bariery. "Bariery wewnętrzne, osobiste, które ciągle mamy w sobie" – dodała.

Podkreśliła, że warto mówić o tym, aby instytucje publiczne i instytucje prywatne były w pełni dostępne dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dla seniorów i dla każdego z nas.

Przypomniała, że program +Dostępność plus+ realizowany jest od pięciu lat. "Wydaje mi się i mam taką nadzieję, że to, co udało się zapoczątkować, będziemy kontynuować dalej przez wiele następnych lat" – podkreśliła.

Współuczestnictwo w życiu publicznym

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska podkreśliła, że chciałaby, aby ta dostępność nie dotyczyła tylko przemieszczania się, ale także możliwość korzystania ze wszystkich osiągnięć cywilizacyjnych i jednakowego, równego współuczestnictwa w życiu publicznym.

Szefowa ZUS zaznaczyła, że "Dostępność plus" powinno się rozumieć także jako działania, dzięki którym osoby z niepełnosprawnościami będą bardziej aktywne zawodowo. Dodała, że wiele osób z niepełnosprawnościami ma wyższe wykształcenie, a ich wskaźnik aktywności zawodowej jest bardzo niski.

Brak pracowników

"Gdy patrzymy na kwestie starzenia się społeczeństwa, deficytów na rynku pracy, które będą się przecież z czasem pogłębiały – ja myślę – że ten potencjał tkwi właśnie w osobach z różnymi potrzebami i z różnym stopniem niepełnosprawności" – powiedziała.

"Musimy dzisiaj zwrócić uwagę na fakt, aby podejmować jeszcze większe działania jeśli chodzi o wskaźniki zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w ogóle u pracodawców" – podkreśliła.

Dodała, że program "Dostępność plus" połączył ZUS, PFRON, BGK we wspólnym celu, by poprawiać warunki życia, w tym – jak podkreśliła – zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami.

Autorka: Iga Leszczyńska