Islandia zajęła pierwsze miejsce w opublikowanym we wtorek Globalnym Indeksie Emerytalnym Instytutu Mercer CFA, zdobywając uznanie za dobre zarządzanie i zapewnianie emerytom wysokich świadczeń, w tym hojnej emerytury państwowej. Kolejne były Holandia i Dania, które utrzymują czołowe miejsca w zestawieniu przez ostatnią dekadę.

W tym roku sytuacja emerytów w 11 państwach, w tym Indiach i Korei Południowej, pogorszyła się. Raport stwierdza, że ​​obecne środowisko gospodarcze z obniżonym wzrostem płac, historycznie niskimi stopami procentowymi i malejącymi stopami zwrotu w wielu klasach aktywów wywiera dodatkową presję finansową na istniejące systemy emerytalne.

W badaniu obejmującym 43 kraje Tajlandia zajęła ostatnie miejsce, a tuż przed nią uplasowała się Argentyna i Filipiny. Analitycy podkreślają, że systemy emerytalne tych państw mają „poważne słabości i/lub zaniedbania, którymi należy się zająć”.

Według raportu, Wielka Brytania i Chiny, które zajęły odpowiednio 9. i 28. miejsce, wykazały największą poprawę w stosunku do zeszłego roku w wyniku znaczącej reformy emerytalnej. Stany Zjednoczone, znajdujące się obecnie na 19. miejscu, mogą podnieść swój wynik, jeśli zwiększą minimalną emeryturę dla najuboższych. Polska w tym zestawieniu znalazła się na 27. pozycji.

Reklama