Przed rokiem najwięcej osób (49,8%) wskazało jako najważniejszy obszar w życiu zawodowym możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, a w 2020 r. - przyjazną atmosferę (50%), podano.

Pytani o to, czy wojna w Ukrainie wpłynęła na ich szanse na rynku pracy, młodzi Polacy są podzieleni: 37% z nich uważa, że tak, niemal tyle samo, że nie. 27% studentów nie ma w tej sprawie zdania. Brak wpływu wojny na swoją sytuację na rynku pracy częściej deklarują absolwenci oraz studenci, którzy już podjęli zatrudnienie. Po raz pierwszy od 3 lat młodzi ludzie optymistycznie patrzą w przyszłość - 64,2% z nich uważa, że w porównaniu z rokiem ubiegłym ich szanse na rynku pracy się poprawiły. Na takie postrzeganie sytuacji rynkowej ma prawdopodobnie wpływ ożywienie ekonomiczne po czasie pandemii Covid-19 oraz duża liczba ofert adresowanych do studentów i absolwentów. 17% młodych ocenia, że ich szanse na rynku pracy uległy pogorszeniu, natomiast 18,7% - że są takie same jak przed rokiem. Dla porównania, w 2021 roku prawie połowa badanych (48,7%) oceniła, że w związku z pandemią ich możliwości na rynku pracy zmieniły się na gorsze. Pozytywnie swoje szanse na rynku pracy oceniają zwłaszcza respondenci, którzy już podjęli pracę, podkreślono.

Reklama

"Elastyczne godziny pracy i możliwość pracy zdalnej to 'obowiązkowy' benefit dla odpowiednio 37,2% i 41,5% badanych. Dostęp do szkoleń - ważny jest dla 37,2% badanych. Wśród najważniejszych benefitów są także ubezpieczenie zdrowotne (27,1%) oraz prywatna opieka medyczna (32,8%). Dodatkowe dni płatnego urlopu oraz krótszy tydzień pracy to ważne świadczenia dla odpowiednio: 10,8% i 9,5% badanych. Pracodawca może się dodatkowo wyróżnić krótszym tygodniem pracy, na co wskazuje 31,1% przebadanych. Dla 22,7% ważne są dodatkowe dni płatnego urlopu, a zdaniem 18,7% respondentów pracodawca zwróciłby ich uwagę tym, że rozwija pasje pracowników" - czytamy w komunikacie.

Sukces zawodowy to dla 24,9% badanych praca, która jest pasją. Dla 15,8% młodych osób to poczucie sensu pracy. O sukcesie świadczą także wysokie zarobki (21,7%). Sukces to także łączenie pracy z podróżowaniem (9,6%), stanowisko eksperta (8,2%) czy prowadzenie własnej firmy (7,6%). Zdaniem młodych Polaków, na rynku pracy najbardziej cenione będą w przyszłości: otwartość i szybka adaptacja do zmian, łączenie różnych umiejętności, szybkie uczenie się oraz umiejętności z obszaru IT. Wskazania dotyczące najważniejszych na rynku pracy kompetencji nie zmieniły się prawie wcale od 2021 roku, zakończono.

Badanie realizowane było za pomocą ankiety online w marcu i kwietniu 2022 roku na próbie 3 207 respondentów. W analizie uwzględnione zostały odpowiedzi osób do 27 r.ż. (N=2 023).

(ISBnews)