ikona lupy />
nieznane
Z uwagi na terminy wypłat świadczeń emerytalno-rentowych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ich waloryzacja jest procesem rozciągniętym w czasie. Na jakim obecnie jest etapie?

Dobiega końca marzec, zatem już co do zasady wszyscy z 8,5 miliona emerytów i rencistów pobierających świadczenia z ZUS otrzymali marcowe wypłaty w zwaloryzowanej wysokości. Przypominam, że od 1 marca świadczenia wzrosły o 14,8 proc. lub o co najmniej 250 zł. Jest to gwarantowana kwota podwyżki, mająca praktyczne znaczenie dla świadczeń brutto do wysokości w lutym ok. 1688 zł.

Tym samym minimalna emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosła z 1338,44 zł do 1588,44 zł, co daje 3000 zł zysku w ujęciu rocznym. Najniższa emerytura przysługuje za posiadanie stażu ubezpieczenia w wymiarze co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Z kolei emeryt ze świadczeniem przed waloryzacją 1900 zł brutto otrzymał od marca podwyżkę o 281,20 zł do kwoty 2181,20 zł. Przez rok taka osoba zyska łącznie 3374,40 zł.

Reklama

Cały artykuł przeczytasz w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP.