Wyższe wynagrodzenia w samorządach

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w tym tygodniu przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zgodnie z przedstawionym dokumentem, od I do XV kategorii zaszeregowania dotychczasowe stawki wzrosną o 700 zł, od XVI do XVIII – o 800 zł, w XIX – o 900 zł, w XX – o 1000 zł. Nowe stawki mają obowiązywać od 1 lipca.

"Podwyższenie kwot minimalnego wynagrodzenia zasadniczego uatrakcyjni możliwość zatrudnienia w jednostkach samorządowych, gdyż obecne stawki nie są konkurencyjne" – wskazano w ocenie skutków regulacji.

Jak zauważa Serwis Samorządowy PAP, w projekcie dodano, że postulaty dotyczące podwyższenia kwot we wszystkich kategoriach zaszeregowania były podnoszone m.in. przez stronę samorządową reprezentowaną w zespołach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Reklama

W uzasadnieniu zaznaczono, że w zaproponowanej tabeli poziom minimalnego wynagrodzenia zasadniczego do VI kat. jest niższy od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, jednak pracodawca w przypadku, gdy pracownik jest uprawniony jedynie do wynagrodzenia zasadniczego, będzie mógł ustalić gwarantowaną ustawowo wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

"Należy zauważyć, że wynagrodzenie pracownika samorządowego nie może być ustalone poniżej kwoty określonej dla przypisanej mu kategorii zaszeregowania, co może oznaczać obligatoryjne podwyżki. Zatem ustalenie poziomu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w I kat. zaszeregowania dla pracowników samorządowych na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. w wysokości 4300 zł oznaczałoby 30 proc. podwyżkę (1000 zł). W sytuacji, gdy podwyżki dla pracowników państwowej sfery budżetowej określone są na poziomie 20 proc." – zaznaczono w uzasadnieniu.

Jak przypomniano w uzasadnieniu do projektu, minimalne wynagrodzenie za pracę poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje również inne składniki wynagrodzenia i świadczenia pracownicze, w tym m.in. dodatek funkcyjny, premie, nagrody oraz dodatki do wynagrodzenia z wyjątkami określonymi w ustawie. (PAP)