Obradujący w środę ministrowie ds. bezpieczeństwa i higieny pracy na szczeblu stanowym i federalnym jednomyślnie podjęli decyzję o zakazie "produkcji, dostarczania i stosowania" konglomeratu kwarcowego, który wejdzie w życie w większości australijskich stanów i terytoriów 1 lipca 2024 r.

Konglomerat kwarcowy to materiał z wglądu przypominający kamień naturalny. Jest wytwarzany z naturalnych piasków kwarcowych, pigmentów oraz żywicy poliestrowej. Ze względu na trwałość i odporność na plamy oraz zarysowania jest powszechnie stosowany do produkcji blatów kuchennych i wyposażenia łazienek.

Podczas cięcia produkt uwalnia drobny pył krzemionkowy, który okazał się powodować śmiertelne choroby i nowotwory.

Reklama

W 2015 r. odnotowano pierwszy w Australii przypadek krzemicy – długotrwałej i śmiertelnej choroby płuc spowodowanej wdychaniem pyłu krzemionkowego – związany z pracą przy obróbce tego materiału. Od tego czasu zdiagnozowano setki kolejnych przypadków, a ABC ujawniło w środę, że złożono ok. 700 zatwierdzonych wniosków o odszkodowanie z tego tytułu.

"To ważna wygrana dla tysięcy pracowników"

Związki zawodowe wraz z lekarzami podjęły kampanie na rzecz zakazu stosowania tego materiału, argumentując, że może on stać się "azbestem XXI w." ze względu na ryzyko, jakie stwarza dla zdrowia pracowników.

Ogólnokrajowy zakaz "położy kres śmiertelnej plagi krzemicy" – powiedział Zach Smith ze Związków zawodowych zrzeszające pracowników górnictwa, budownictwa, leśnictwa i energetyki.

"To ważna wygrana dla tysięcy pracowników, którzy zostali zmuszeni do pracy z tym produktem, co spowodowało u nich śmiertelną krzemicę. Decyzja podjęta dziś przez różne szczeble rządu uratuje życie" - zaznaczył Smith.