W spotkaniu, oprócz szefa MSZ, biorą udział przedstawiciele rządów państw OBWE; ma ono charakter hybrydowy, część uczestników bierze w nim udział za pośrednictwem internetu. O przebiegu spotkania i ustaleniach, jakie zostaną na nim podjęte, Rau oraz sekretarz generalna OBWE Helga Schmid poinformują na zaplanowanej na popołudnie konferencji prasowej.

Inicjatywa Odnowionego Dialogu jest następstwem złożonej w styczniu podczas inauguracji polskiego przewodnictwa w OBWE deklaracji o chęci nadania nowego impulsu i odnowienia dialogu o bezpieczeństwie w ramach OBWE. Ma stanowić jeden z formatów rozmów z Rosją w kwestiach związanych z obecną sytuacją w Europie.

Reklama

1 stycznia tego roku formalnie rozpoczęła się roczna prezydencja Polski w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

Przez rok funkcję przewodniczącego OBWE będzie sprawował Zbigniew Rau. W styczniu szef MSZ na posiedzeniu Stałej Rady OBWE zaprezentował program oraz priorytety polskiego przewodnictwa w tej organizacji.

Odnowiony Dialog nt. Bezpieczeństwa Europejskiego jest inicjatywą polskiego przewodnictwa w OBWE, której celem jest redukowanie ryzyka konfrontacji oraz wzmacnianie bezpieczeństwa i stabilności w regionie OBWE. Rozmowy mają koncentrować się na budowie wzajemnego zrozumienia oraz przewidywalności, przy jednoczesnym wzmocnieniu koncepcji kompleksowego bezpieczeństwa i pokojowego współistnienia.

Pod koniec ubiegłego roku Rosja sformułowała szereg żądań wobec USA i NATO, nazywając je propozycjami w sprawie gwarancji bezpieczeństwa. Rosja domaga się prawnych gwarancji nierozszerzenia NATO m.in. o Ukrainę; kraje Sojuszu wykluczyły już spełnienie tego postulatu. W przypadku niezrealizowania żądań Moskwa zapowiada kroki, w tym militarne, chociaż nie precyzuje, jakie mogłyby to być działania. Ukraina i państwa zachodnie uważają, że skoncentrowanie żołnierzy przy ukraińskiej granicy przez Rosję ma służyć wywarciu presji na Kijów i wspierające go stolice. Eksperci wojskowi oraz zachodnie rządy mówią o realnej groźbie rosyjskiej agresji.