W czwartek w Akademii Sztuki Wojennej rozpoczęło się dwudniowe międzynarodowe sympozjum NATO Resilience Symposium 2022 zorganizowane przez Sojusz i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Poświęcone jest aktualnym wyzwaniom i zagrożeniom dla bezpieczeństwa międzynarodowego.

W sesji otwarcia prelegentami byli: szef MON Mariusz Błaszczak, zastępca sekretarza generalnego NATO Mircea Geoana oraz Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych ds. Transformacji (NATO SACT) gen. Philippe Lavigne, który podkreślał, że odporność państw i społeczeństw wymaga nie tylko zdolności wojskowych.

Reklama

PAP: Jak NATO powinno się zmieniać pod względem swojej struktury i zdolności, by poprawić odporność również w zakresie nowych technologii, polityki energetycznej i klimatycznej czy cyberbezpieczeństwa?

Gen. Philippe Lavigne: Odporność jest bardzo ważna dla wiarygodności naszych zdolności odstraszania i obrony. Oczywiście mówimy w tym kontekście o bezpieczeństwie energetycznym, ale też musimy myśleć o działaniach w sferze informacyjnej i wyzwaniach z tym związanych. Oczywiście też cyberprzestrzeń jest jednym z tematów, którymi musimy się zajmować. Musimy być również pewni, że jesteśmy w stanie dzielić się danymi i informacjami i by były to rzetelne informacje. I właśnie dlatego transformacja cyfrowa jest jednym z moim priorytetów. Przestrzeń kosmiczna jest również ważnym tematem i także musimy wspólnie - wojskowi i cywile pracować nad odpornością w tym obszarze.

PAP: W założeniach odporność koncentruje się również na współpracy między wojskowymi i cywilami, jak te relacje powinny wyglądać zgodnie z tą filozofią?

Gen. Philippe Lavigne: W trakcie szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku państwa członkowskie zgodziły się przyjąć założenia dotyczące przygotowań od strony cywilnej. Pracujemy nad odpornością pod względem wojskowym, dla której istotne są kwestie logistyki, kierowania i dowodzenia, zdolności bojowych. W przypadku logistyki istotna jest współzależność (infrastruktury i mobilności wojsk), myślimy też o bezpieczeństwie energetycznym. Więc jako państwa członkowskie musimy rozmawiać o naszych słabościach, niedostatkach, ale także dzielić się naszymi najlepszymi rozwiązaniami. I oczywiście musimy współpracować na płaszczyźnie NATO i UE.

PAP: Zatem które obszary współpracy między Sojuszem i Unią są najważniejsze i powinny być wzmacniane?

Gen. Philippe Lavigne: Już wspólnie współpracujemy na różnych polach cywilnych i militarnych. Musimy wspólnie pracować nad odpornością i to będzie zagadnienie, któremu będziemy poświęcać coraz więcej uwagi. Także będziemy współpracować nad innowacyjnymi technologami oraz w sprawach dotyczących przestrzeni kosmicznej i mobilności.

PAP: NATO ma przyjąć swoją nową koncepcję strategiczną podczas szczytu w Madrycie, który odbędzie się już pod koniec czerwca tego roku. Jaki wpływ na kształt tej koncepcji będzie miała rosyjska inwazja na Ukrainę?

Gen. Philippe Lavigne: To bardzo ważne pytanie, mamy koncepcję strategiczną z 2010 r. mającą odpowiadać wyzwaniom ówczesnej rzeczywistości i środowisku bezpieczeństwa. Ale ta rzeczywistość i środowisko definitywnie nie są takie same dzisiaj ze względu na rosyjską inwazję, podobnie jak wszystkie wyzwania, z którymi się mierzymy. Stoimy w obliczu nowej rzeczywistości, dlatego potrzebujmy tej nowej koncepcji strategicznej i o tym zdecydowano podczas ostatniego szczytu NATO w Brukseli.

Ministrowie spraw zagranicznych (państw NATO) ustalili w kwietniu w Brukseli, że muszą zmierzyć się z wyzwaniami nowej rzeczywistości i z nowymi relacjami z Rosją. A także wyzwania z dziedziny bezpieczeństwa, związane z rosnącą rolą Chin, a także ze wszystkimi wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatu. Odporność będzie tematem i musimy dostosować rozmieszczenie sił byśmy byli silniejsi razem.

autor: Karol Kostrzewa, Jakub Borowski