Co zrobi Trump, gdy Rosja zaatakuje kraj NATO?

W sobotę Donald Trump zaznaczył, że jeśli wygra wybory w USA, nie będzie chronił przed potencjalnym zagrożeniem ze strony Rosji krajów NATO, które nie wypełniają swych zobowiązań finansowych wobec Sojuszu.

Donald Trump przywołał rozmowę z jednym z szefów państw NATO (nie podając jego imienia i nazwiska)."Jeden z prezydentów dużego kraju zapytał mnie: +no cóż, proszę pana, jeśli nie zapłacimy i zostaniemy zaatakowani przez Rosję, czy będzie pan nas chronił?+ Odpowiedziałem: +Nie, nie będę was chronił. Właściwie zachęcałbym ich (Rosję), żeby zrobili z wami, co chcą. Musisz zapłacić+" – mówił Trump.

Reklama

Krytyka ws. słów Donalda Trumpa

„Każdy atak na NATO spotka się z jednolitą i zdecydowaną odpowiedzią” – podkreślił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, komentując słowa byłego prezydenta USA.

Z kolei Andrew Bates, rzecznik Białego Domu, zaznaczył, że "zachęcanie do inwazji morderczych reżimów na naszych najbliższych sojuszników jest przerażające i bezsensowne". Jak dodał, "[…] to zagraża bezpieczeństwu narodowemu Ameryki, globalnej stabilności i naszej gospodarce krajowej".

ZOBACZ WIĘCEJ: Polska wydaje najwięcej na wojsko w relacji do PKB. Które kraje osiągnęły jeszcze natowski cel 2 proc?

Obecność w NATO. Na jaką pomoc można liczyć od Sojuszu?

W rozmowach nt. bezpieczeństwa krajów NATO i zagrożenia ze strony Rosji pojawia się często nawiązanie do poszczególnych artykułów Traktatu Północnoatlantyckiego – czego dotyczą art. 3, 4 oraz 5?

Artykuł 3 Traktatu Północnoatlantyckiego

„Dla skuteczniejszego osiągnięcia celów niniejszego traktatu, Strony, każda z osobna i wszystkie razem, poprzez stałą i skuteczną samopomoc i pomoc wzajemną, będą utrzymywały i rozwijały swoją indywidualną i zbiorową zdolność do odparcia zbrojnej napaści”.

Artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego

„Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”.

Artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego

„Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie jak i w porozumieniu z innymi Stronami, działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego.

O każdej takiej zbrojnej napaści i o wszystkich podjętych w jej wyniku środkach zostanie bezzwłocznie powiadomiona Rada Bezpieczeństwa. Środki takie zostaną zaniechane, gdy tylko Rada Bezpieczeństwa podejmie działania konieczne do przywrócenia i utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”.

ZOBACZ WIĘCEJ: TRAKTAT PÓŁNOCNOATLANTYCKI